Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Forskningsprogrammet om arbejdsulykker og sikkerhedskultur sigter mod at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser med et højt sikkerhedsniveau og en proaktiv sikkerhedskultur.

NFA prioriterer forskningen inden for følgende temaer

Baggrund for og årsager til arbejdsulykker

Her undersøges, hvilke faktorer, der har betydning for, at der opstår arbejdsulykker, herunder hvorfor nogle grupper af medarbejdere har en øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker, og hvorfor der er forskel mellem sammenlignelige lande

Konkrete tiltag og interventioner

Her undersøges, hvilke tiltag der mest effektivt kan forbedre arbejdspladsernes sikkerhed og sikkerhedskultur samt forebygge arbejdsulykker. Herunder arbejdes der også med at afdække årsager til, at arbejdspladser lykkes med at undgå ulykker. Der er særligt fokus på brancher med høj risiko for arbejdsulykker samt fokus på særligt udsatte grupper.

Vedvarende ulykkesforebyggelse

Her undersøges det, hvordan effekterne af ulykkesforebyggelse fastholdes på lang sigt, også under foranderlige og dynamiske forhold.

Yderligere oplysninger

Mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur 

Hvis du vil vide mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

 • Arbejdstid
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Working hours and all-cause mortality in relation to the EU Working Time Directive: A Danish cohort study
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvær
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle