Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Forskningsprogrammet om arbejdsulykker og sikkerhedskultur sigter mod at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser med et højt sikkerhedsniveau og en proaktiv sikkerhedskultur. NFA prioriterer forskningen inden for følgende temaer:

 

Baggrund for og årsager til arbejdsulykker

 Her undersøges, hvilke faktorer, der har betydning for, at der opstår arbejdsulykker, herunder hvorfor nogle grupper af medarbejdere har en øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker, og hvorfor der er forskel mellem sammenlignelige lande.

 

Konkrete tiltag og interventioner

Her undersøges, hvilke tiltag der mest effektivt kan forbedre arbejdspladsernes sikkerhed og sikkerhedskultur samt forebygge arbejdsulykker. Herunder arbejdes der også med at afdække årsager til, at arbejdspladser lykkes med at undgå ulykker. Der er særligt fokus på brancher med høj risiko for arbejdsulykker samt fokus på særligt udsatte grupper.  

 

Vedvarende ulykkesforebyggelse

Her undersøges det, hvordan effekterne af ulykkesforebyggelse fastholdes på lang sigt, også under foranderlige og dynamiske forhold.
   

Yderligere oplysninger

 

Mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur 

Hvis du vil vide mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

 • Arbejdsskader
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort study among blue-collar workers
  Se alle
 • Arbejdsulykker
  Igangværende projekter
  2021
  Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser
  2021
  Sikre landbrug
  2020
  Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Nye arbejdsformer blandt unge - Konsekvenser for arbejdsmiljøet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace [Epub ahead of print]
  2018
  Short time between shifts and risk of injury among Danish hospital workers: A register-based cohort study [Epub ahead of print]
  2018
  Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort study among blue-collar workers
  2018
  Precarious work among young Danish employees - A permanent or transitory condition? [Epub ahead of print]
  2018
  Social identity, safety climate and self-reported accidents among construction workers
  Se alle
 • Interventioner
  Igangværende projekter
  2020
  Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Overvaagning
  Afsluttede projekter
  2018
  En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i luftfarten
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
 • Sikkerhedsadfaerd
  Afsluttede projekter
  2017
  Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Sikkerhedsklima
  Afsluttede projekter
  2010
  Fællesnordisk spørgeskema om sikkerhedsklima
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort study among blue-collar workers
  Se alle
 • Sikkerhedskultur
  Igangværende projekter
  2021
  Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser
  2021
  Sikre landbrug
  2020
  Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Nye arbejdsformer blandt unge - Konsekvenser for arbejdsmiljøet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace [Epub ahead of print]
  2018
  Short time between shifts and risk of injury among Danish hospital workers: A register-based cohort study [Epub ahead of print]
  2018
  Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort study among blue-collar workers
  2018
  Precarious work among young Danish employees - A permanent or transitory condition? [Epub ahead of print]
  2018
  Social identity, safety climate and self-reported accidents among construction workers
  Se alle
 • Unge og nyansatte
  Afsluttede projekter
  2017
  Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Precarious work among young Danish employees - A permanent or transitory condition? [Epub ahead of print]
  Se alle