Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Et sundt og sikkert arbejdsliv – arbejdsmiljøfaktorers betydning for fastholdelse og for seniorers arbejdsliv

Dette forskningsprogram vil bidrage med viden om, hvordan der kan skabes et langt og sundt arbejdsliv. Der vil blive arbejdet med de unges overgang fra uddannelse til arbejde, med overgange i arbejdslivet, med at påvirkninger akkumuleres gennem arbejdslivet og med seniorers muligheder for at forblive i arbejde.

Der vil blive fokuseret på:

 • Forebyggelse af førtidig afgang fra arbejdsmarkedet
  Forskningen vil undersøge, hvilke faktorer, som spiller en rolle på personniveau, på arbejdspladsen og i samfundet for at forebygge førtidig afgang fra arbejdsmarkedet. Seniorers, arbejdskapacitet, mentale sundhed og modstandskraft overfor kemiske stoffer vil blive inddraget. 

  Seniorers arbejdsevne er meget forskellig, idet forskellen mellem de mest raske seniorer og de mest syge er meget stor. Der gennemføres undersøgelser af dels fysiske og psykosociale risikofaktorer, der kan hæmme tilknytningen til arbejdsmarkedet, dels positive faktorer, som fremmer fastholdelsen på arbejdsmarkedet.

 • Arbejde med kronisk sygdom hos seniorer
  Som en naturligvis konsekvens af en stigende pensionsalder og flere ældre på arbejdsmarkedet, vil der være en større andel, der forventes at gå på arbejde med en kronisk sygdom. Forskningen skal bl.a. med anvendelse af registre og eksisterende data undersøge omfanget af seniorer med kronisk sygdom, hvilke udfordringer det giver arbejdspladserne og seniorerne og hvilke løsninger, der kan identificeres.

Yderligere oplysninger

Mere om seniorer 

Hvis du vil vide mere om seniorer, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.


Om projekter og udgivelser på nfa.dk

Alle projekter og udgivelser, der bliver vist på nfa.dk, ligger i systemet Pure. Vi arbejder fortsat på at få vist oplysningerne korrekt på hjemmesiden. Hvis I oplever problemer, eller der er noget I ikke kan finde, er I velkomne til at kontakte os. I kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Arbejdstid
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Working hours and all-cause mortality in relation to the EU Working Time Directive
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvaer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle