Et sundt og sikkert arbejdsliv – arbejdsmiljøfaktorers betydning for fastholdelse og for seniorers arbejdsliv

Dette forskningsprogram vil bidrage med viden om, hvordan der kan skabes et langt og sundt arbejdsliv. Der vil blive arbejdet med de unges overgang fra uddannelse til arbejde, med overgange i arbejdslivet, med at påvirkninger akkumuleres gennem arbejdslivet og med seniorers muligheder for at forblive i arbejde. Der vil blive fokuseret på:

Forebyggelse af førtidig afgang fra arbejdsmarkedet

Forskningen vil undersøge, hvilke faktorer, som spiller en rolle på personniveau, på arbejdspladsen og i samfundet for at forebygge førtidig afgang fra arbejdsmarkedet. Seniorers, arbejdskapacitet, mentale sundhed og modstandskraft overfor kemiske stoffer vil blive inddraget.

Seniorers arbejdsevne er meget forskellig, idet forskellen mellem de mest raske seniorer og de mest syge er meget stor. Der gennemføres undersøgelser af dels fysiske og psykosociale risikofaktorer, der kan hæmme tilknytningen til arbejdsmarkedet, dels positive faktorer, som fremmer fastholdelsen på arbejdsmarkedet.

Arbejde med kronisk sygdom hos seniorer

Som en naturligvis konsekvens af en stigende pensionsalder og flere ældre på arbejdsmarkedet, vil der være en større andel, der forventes at gå på arbejde med en kronisk sygdom. Forskningen skal bl.a. med anvendelse af registre og eksisterende data undersøge omfanget af seniorer med kronisk sygdom, hvilke udfordringer det giver arbejdspladserne og seniorerne og hvilke løsninger, der kan identificeres.

Yderligere oplysninger

Mere om seniorer 

Hvis du vil vide mere om seniorer, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

 • Arbejdstid
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Working hours and all-cause mortality in relation to the EU Working Time Directive: A Danish cohort study
  Se alle
 • Epidemiologi
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvær
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  Se alle