Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NFA’s forskning i kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi

Formålet med dette forskningsområde er at afdække og kortlægge de væsentligste forekomster af kemiske og biologiske eksponeringer i arbejdsmiljøet i Danmark samt at undersøge, hvordan de påvirker lønmodtagernes helbred, og hvordan det kan forebygges. Der vil blive udviklet risikovurderingsredskaber og forebyggelsesinitiativer, som er tilpasset arbejdspladserne, samt etableret dokumentationsgrundlag for myndighedernes regulering af kemiske stoffer.

kemi

Kemisk arbejdsmiljø

Forskningen i kemisk arbejdsmiljø defineres bredt som udsættelse for naturligt forekommende og menneskeskabte kemiske stoffer og blandinger af disse og omfatter væsker, partikler, røg, damp og gasser i arbejdsmiljøet og deres påvirkning af helbredet.

Nanosikkerhed

Nanosikkerhedsforskningen, som sigter mod at udrede helbredsrisici ved udsættelse for partikler i nanostørrelse og ved nanomaterialer i arbejdsmiljøet, vil blive fortsat i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed samt flere større EU-projekter med fokus på arbejdsmiljø og nanosikkerhed.

I Nanosikkerhedscentret er der nu også fokus på ultrafine partikler, kortlægning af anvendelsen af nanopartikler i Danmark, arbejdspladsmålinger og afdækning af toksikologiske virkningsmekanismer, hvilket muliggør, at nanomaterialer kan klassificeres i forskellige risikogrupper.

Mikrobiologi

Den mikrobiologiske forskning vil fortsat arbejde med måling af eksponering, identifikation af danske arbejdsmiljøer med høj eksponering og mekanismer med betydning for helbredseffekter. En central opgave er at komme med anbefalinger til forebyggelse baseret på arbejdspladsmålinger af bioaerosoler.

Yderligere oplysninger

Se strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Toksikologidatabaser for arbejdsmiljøet Internettet er den hurtige vej til info om giftige stoffer i arbejdsmiljøet - ofte gratis. Her kan du finde nogle af de bedste databaser på området.
 • Arbejdstid
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Working hours and all-cause mortality in relation to the EU Working Time Directive: A Danish cohort study
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvær
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle