Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NFA's forskning i muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

NFA ønsker med forskningsprogrammet om muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser, hvor arbejdstagere undgår arbejdsbetinget muskel- og skeletbesvær samt bibeholder en høj arbejdsevne.

Forskningen i muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysiske arbejdsbelastninger omfatter både faktorer, der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge og reducere belastninger.

NFA prioriterer forskningen indenfor to centrale temaer:

 

Fysiske arbejdsbelastninger, forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær

Forskningen vil undersøge, hvilke fysiske arbejdsbelastninger der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge, reducere og håndtere belastninger.

Forskningen i forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser vil indebære undersøgelser af, hvilke konkrete tiltag, der er effektive i forhold til at forebygge og håndtere muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser, samt hvilke tiltag, der i praksis kan implementeres, og hvilke faktorer, der er væsentlige for, at de lykkes. 

Derudover vil forskningen undersøge, hvordan arbejde kan tilrettelægges, så det i sig selv fremmer sundhed og fysisk arbejdskapacitet (positiv ergonomi).

 

Arbejdsfastholdelse, herunder tilbagevenden til arbejde efter langvarigt sygefravær

Der sigtes mod at frembringe pålidelig viden om dosis-respons sammenhænge for fysiske belastninger i arbejdet samt viden om potentielt betydelige risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær og de mulige konsekvenser for arbejdstagernes arbejdsevne, sygefravær og tilbagevenden til arbejde.

NFA vil desuden udvikle tekniske metoder til at måle ergonomiske faktorer og fysiske belastninger i arbejdet i tæt samarbejde med danske arbejdspladser.
I forskningen om arbejdsfastholdelse vil der gennemføres registerundersøgelser med henblik på at belyse, hvilke faktorer relateret til muskel- og skeletbesvær og fysiske arbejdsbelastninger, der har betydning for fravær og tilbagevenden til arbejdet og fravær, der fører til afgang fra arbejdsmarkedet.

 

Yderligere oplysninger

 

Mere om muskel- og skeletbesvær

Hvis du vil vide mere om muskel- og skeletbesvær, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

 • Arbejdsevne
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  2010
  Virksomhedstilpasset intervention med intelligent motion mod smerter i nakke-skulderregionen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  2018
  Effectiveness of a participatory physical and psychosocial intervention to balance the demands and resources of industrial workers
  2017
  Effect of an aerobic exercise intervention on cardiac autonomic regulation
  Se alle
 • Fysisk aktivitet
  Igangværende projekter
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2019
  ERGO - Vuggestuer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  2010
  Virksomhedstilpasset intervention med intelligent motion mod smerter i nakke-skulderregionen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Upper-body exercises with external resistance are well tolerated and enhance muscle activity in people with hemophilia
  2019
  Daily domain-specific time-use composition of physical behaviors and blood pressure
  2019
  The DPhacto cohort: An overview of technically measured physical activity at work and leisure in blue-collar sectors for practitioners and researchers
  2018
  Various leisure-time physical activities associated with widely divergent life expectancies: The Copenhagen City Heart Study
  2018
  The association between multisite musculoskeletal pain and cardiac autonomic modulation during work, leisure and sleep - a cross-sectional study
  Se alle
 • Fysisk belastning
  Igangværende projekter
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2019
  Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Cumulative physical workload and mobility limitations in middle-aged men and women: A population-based study with retrospective assessment of workload [Epub ahead of print]
  2018
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial [Epub ahead of print]
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain: A cohort study comparing self-reported and job exposure matrix measurements
  2018
  The effect of occupational lifting on hypertension risk: Protocol for a project using data from the Copenhagen City Heart Study
  2008
  Low back injury risk during repositioning of patients in bed: the influence of handling technique, patient weight and disability
  Se alle
 • Fysisk kapacitet
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Biomechanical exposure of industrial workers – Influence of automation process
  2018
  Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of mortality: 46 years of follow-up
  2018
  Promoting health and physical capacity during productive Work: The Goldilocks Principle
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: A prospective study in the DPhacto cohort
  2018
  Shoulder and arm muscle activity during elastic band exercises performed in a hospital bed
  Se alle
 • Hjertekarsygdomme
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Differing associations for sport versus occupational physical activity and cardiovascular risk
  2018
  Shift work is associated with reduced heart rate variability among men but not women
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  2018
  Acute effect on ambulatory blood pressure from aerobic exercise
  Se alle
 • Interventioner
  Igangværende projekter
  2019
  UBA - Branchespecifikt implementeringsredskab
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Effects of a participatory ergonomics intervention with wearable technical measurements of physical workload in the construction industry: Cluster randomized controlled trial
  2018
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial [Epub ahead of print]
  2018
  Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care [Epub ahead of print]
  2018
  Improving work for the body - a participatory ergonomic intervention aiming at reducing physical exertion and musculoskeletal pain among childcare workers (the TOY-project): Study protocol for a wait-list cluster-randomized controlled trial
  2018
  A decision support system to enhance self-management of low back pain: Protocol for the selfBACK Project
  Se alle
 • Krav i arbejdet
  Igangværende projekter
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2019
  ERGO - Vuggestuer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain: A cohort study comparing self-reported and job exposure matrix measurements
  2018
  Association between objectively measured static standing and low back pain - A cross-sectional study among blue-collar workers
  2018
  Decrease in musculoskeletal pain after 4 and 12 months of an aerobic exercise intervention
  2018
  Does physically demanding work hinder a physically active lifestyle in low socioeconomic workers? A compositional data analysis based on accelerometer data
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: A prospective study in the DPhacto cohort
  Se alle
 • Metoder
  Tidsskriftsartikler
  2018
  GLA:D Back group-based patient education integrated with exercises to support self-management of back pain - development, theories and scientific evidence
  2018
  A decision support system to enhance self-management of low back pain: Protocol for the selfBACK Project
  2017
  Measuring employability for disadvantaged unemployed people? Evidence from survey and register data
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvaer
  Igangværende projekter
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  2019
  ERGO - Vuggestuer
  2019
  Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  2019
  The effect of strengthening health literacy in nursing homes on employee pain and consequences of pain ‒ a stepped-wedge intervention trial [Epub ahead of print]
  2019
  Upper-body exercises with external resistance are well tolerated and enhance muscle activity in people with hemophilia
  2019
  Cumulative physical workload and mobility limitations in middle-aged men and women: A population-based study with retrospective assessment of workload [Epub ahead of print]
  2019
  Daily domain-specific time-use composition of physical behaviors and blood pressure
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  2018
  Are occupational physical activities tailored to the age of cleaners and manufacturing workers? [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Smerter
  Tidsskriftsartikler
  2018
  The joint association of musculoskeletal pain and domains of physical activity with sleep problems: Cross-sectional data from the DPhacto study, Denmark [Epub ahead of print
  2018
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial [Epub ahead of print]
  2018
  Are accelerometer measures of temporal patterns of static standing associated with lower extremity pain among blue-collar workers?
  2018
  Musculoskeletal pain in multiple body sites and work ability in the general working population: Cross-sectional study among 10,000 wage earners [Epub ahead of print]
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain: A cohort study comparing self-reported and job exposure matrix measurements
  Se alle
 • Sosu
  Igangværende projekter
  2019
  UBA - Branchespecifikt implementeringsredskab
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care [Epub ahead of print]
  2018
  Association of stress and musculoskeletal pain with poor sleep: Cross-sectional study among 3,600 hospital workers
  2016
  Factors affecting pain relief in response to physical exercise interventions among healthcare workers
  2016
  Processes, barriers and facilitators to implementation of a participatory ergonomics program among eldercare workers
  2012
  A prospective cohort study on musculoskeletal risk factors for long-term sickness absence among healthcare workers in eldercare
  Se alle
 • Stillesiddende arbejde
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Estimated impact of replacing sitting with standing at work on indicators of body composition: Cross-sectional and longitudinal findings using isotemporal substitution analysis on data from the Take a Stand! study
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: A prospective study in the DPhacto cohort
  2017
  How does definition of minimum break length affect objective measures of sitting outcomes among office workers?
  2016
  Is prolonged sitting at work associated with the time course of neck-shoulder pain?
  2016
  Are temporal patterns of sitting associated with obesity among blue-collar workers? A cross sectional study using accelerometers
  Se alle
 • Sundhedsadfaerd
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Decrease in musculoskeletal pain after 4 and 12 months of an aerobic exercise intervention
  2018
  A decision support system to enhance self-management of low back pain: Protocol for the selfBACK Project
  2018
  Does physically demanding work hinder a physically active lifestyle in low socioeconomic workers? A compositional data analysis based on accelerometer data
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: A prospective study in the DPhacto cohort
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  Se alle
 • Sygefravaer
  Igangværende projekter
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  The effect of strengthening health literacy in nursing homes on employee pain and consequences of pain ‒ a stepped-wedge intervention trial [Epub ahead of print]
  2018
  Long-term sickness absence from combined factors related to physical work demands: Prospective cohort study
  2018
  Fear avoidance beliefs and risk of long-term sickness absence: Prospective cohort study among workers with musculoskeletal pain
  2018
  Danish Observational Study of Eldercare work and musculoskeletal disorderS (DOSES): A prospective study at 20 nursing homes in Denmark
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  Se alle