NFA's forskning i muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

NFA ønsker med forskningsprogrammet om muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser, hvor arbejdstagere undgår arbejdsbetinget muskel- og skeletbesvær samt bibeholder en høj arbejdsevne.

Forskningen i muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysiske arbejdsbelastninger omfatter både faktorer, der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge og reducere belastninger.

NFA prioriterer forskningen indenfor to centrale temaer

Fysiske arbejdsbelastninger, forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær

Forskningen vil undersøge, hvilke fysiske arbejdsbelastninger der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge, reducere og håndtere belastninger.

Forskningen i forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser vil indebære undersøgelser af, hvilke konkrete tiltag, der er effektive i forhold til at forebygge og håndtere muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser, samt hvilke tiltag, der i praksis kan implementeres, og hvilke faktorer, der er væsentlige for, at de lykkes.

Derudover vil forskningen undersøge, hvordan arbejde kan tilrettelægges, så det i sig selv fremmer sundhed og fysisk arbejdskapacitet (positiv ergonomi).

Arbejdsfastholdelse, herunder tilbagevenden til arbejde efter langvarigt sygefravær

Der sigtes mod at frembringe pålidelig viden om dosis-respons sammenhænge for fysiske belastninger i arbejdet samt viden om potentielt betydelige risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær og de mulige konsekvenser for arbejdstagernes arbejdsevne, sygefravær og tilbagevenden til arbejde.

NFA vil desuden udvikle tekniske metoder til at måle ergonomiske faktorer og fysiske belastninger i arbejdet i tæt samarbejde med danske arbejdspladser.
I forskningen om arbejdsfastholdelse vil der gennemføres registerundersøgelser med henblik på at belyse, hvilke faktorer relateret til muskel- og skeletbesvær og fysiske arbejdsbelastninger, der har betydning for fravær og tilbagevenden til arbejdet og fravær, der fører til afgang fra arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger

Mere om muskel- og skeletbesvær

Hvis du vil vide mere om muskel- og skeletbesvær, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

 • Arbejdsevne
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  2010
  Virksomhedstilpasset intervention med intelligent motion mod smerter i nakke-skulderregionen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  2018
  Effectiveness of a participatory physical and psychosocial intervention to balance the demands and resources of industrial workers
  2017
  Effect of an aerobic exercise intervention on cardiac autonomic regulation
  Se alle
 • Fysisk aktivitet
  Igangværende projekter
  2020
  Er høje fysiske arbejdskrav en barriere for en fysisk aktiv fritid
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2019
  Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?
  2019
  Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og -medhjælpere i vuggestuer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Objectively measured occupational physical activity in blue-collar workers. What is the role of job type, gender and psychosocial resources? [Epub aheaf of print]
  2019
  Are moderate and vigorous leisure-time physical activity associated with musculoskeletal pain? A cross-sectional study among 981 physical therapists [Epub ahead of print]
  2019
  Movement behavior profiles and obesity: A latent profile analysis of 24-h time-use composition among Danish workers [Epub ahead of print]
  2019
  Quadriceps muscle activity during commonly used strength training exercises shortly after total knee arthroplasty: Implications for home-based exercise-selection
  2019
  Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of chronic obstructive pulmonary disease [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Fysisk belastning
  Igangværende projekter
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2020
  Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen
  2019
  Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?
  2019
  Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Does occupational lifting affect the risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  2019
  Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol
  2019
  Cumulative physical workload and mobility limitations in middle-aged men and women: A population-based study with retrospective assessment of workload
  2019
  Physical workload and bodily fatigue after work: Cross-sectional study among 5000 workers [Epub ahead of print]
  2019
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial
  Se alle
 • Fysisk kapacitet
  Igangværende projekter
  2020
  Har ældre et større behov for restitution og hvile efter manuelt arbejde end yngre?
  2020
  Er høje fysiske arbejdskrav en barriere for en fysisk aktiv fritid
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  The Copenhagen Sarcopenia Study: Lean mass, strength, power, and physical function in a Danish cohort aged 20-93 years [Epub ahead of print]
  2019
  Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up [Epub ahead of print]
  2019
  Promoting health and physical capacity during productive Work: The Goldilocks Principle
  2018
  Biomechanical exposure of industrial workers – Influence of automation process
  2018
  Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of mortality: 46 years of follow-up
  Se alle
 • Hjertekarsygdomme
  Igangværende projekter
  2019
  Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Does occupational lifting affect the risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  2019
  Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of chronic obstructive pulmonary disease [Epub ahead of print]
  2018
  Differing associations for sport versus occupational physical activity and cardiovascular risk
  2018
  Shift work is associated with reduced heart rate variability among men but not women
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  Se alle
 • Interventioner
  Igangværende projekter
  2019
  Branchespecifikt implementeringsredskab (UBA)
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol
  2019
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial
  2018
  Effects of a participatory ergonomics intervention with wearable technical measurements of physical workload in the construction industry: Cluster randomized controlled trial
  2018
  Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care [Epub ahead of print]
  2018
  Improving work for the body - a participatory ergonomic intervention aiming at reducing physical exertion and musculoskeletal pain among childcare workers (the TOY-project): Study protocol for a wait-list cluster-randomized controlled trial
  Se alle
 • Krav i arbejdet
  Igangværende projekter
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2019
  Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og -medhjælpere i vuggestuer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Technically measured compositional physical work demands and prospective register-based sickness absence (PODESA): A study protocol
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain: A cohort study comparing self-reported and job exposure matrix measurements
  2018
  Association between objectively measured static standing and low back pain - A cross-sectional study among blue-collar workers
  2018
  Decrease in musculoskeletal pain after 4 and 12 months of an aerobic exercise intervention
  2018
  Does physically demanding work hinder a physically active lifestyle in low socioeconomic workers? A compositional data analysis based on accelerometer data
  Se alle
 • Metoder
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Cohort profile: DOC*X: a nationwide Danish occupational cohort with eXposure data – an open research resource [Epub ahead of print]
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  2018
  GLA:D Back group-based patient education integrated with exercises to support self-management of back pain - development, theories and scientific evidence
  2018
  A decision support system to enhance self-management of low back pain: Protocol for the selfBACK Project
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvær
  Igangværende projekter
  2021
  Doc-X generation - en national fødselskohorte
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2020
  Har ældre et større behov for restitution og hvile efter manuelt arbejde end yngre?
  2020
  Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study
  2019
  Objectively measured occupational physical activity in blue-collar workers. What is the role of job type, gender and psychosocial resources? [Epub aheaf of print]
  2019
  Does occupational lifting affect the risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead of print]
  2019
  Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol
  2019
  Professional experience, work setting, work posture and workload influence the risk for musculoskeletal pain among physical therapists: A cross-sectional study [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Positiv ergonomi
  Afsluttede projekter
  2014
  Flerstrenget intervention mod smerter og konsekvenser af smerter
  Se alle
 • Restitution
  Igangværende projekter
  2020
  Har ældre et større behov for restitution og hvile efter manuelt arbejde end yngre?
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Validation of a short-form version of the Danish need for recovery scale against the full scale
  2018
  The effects of a fatiguing lifting task on postural sway among males and females
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study
  2019
  The Copenhagen Sarcopenia Study: Lean mass, strength, power, and physical function in a Danish cohort aged 20-93 years [Epub ahead of print]
  2019
  Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
  2019
  Are occupational physical activities tailored to the age of cleaners and manufacturing workers?
  Se alle
 • Smerter
  Igangværende projekter
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2019
  Siddetid og MSB
  2016
  ForUdSæt-indsatsen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol
  2019
  Professional experience, work setting, work posture and workload influence the risk for musculoskeletal pain among physical therapists: A cross-sectional study [Epub ahead of print]
  2019
  Patterns in the occurrence and duration of musculoskeletal pain and unterference with work among eldercare workers - A one-year longitudinal study with measurements every four weeks
  2019
  Expectations influence treatment outcomes in patients with low back pain. A secondary analysis of data from a randomized clinical trial
  2019
  The joint association of musculoskeletal pain and domains of physical activity with sleep problems: Cross-sectional data from the DPhacto study, Denmark
  Se alle
 • Sosu
  Igangværende projekter
  2019
  Branchespecifikt implementeringsredskab (UBA)
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde
  2018
  Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet
  2017
  Betydning af fysisk arbejdseksponering og psykosocialt arbejdsmiljø (DOSES)
  2016
  ForUdSæt-indsatsen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial
  2018
  Consistent use of assistive devices for patient transfer is associated with less patient-initiated violence: Cross-sectional study among health care workers at general hospitals
  2018
  Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care [Epub ahead of print]
  2018
  Danish Observational Study of Eldercare work and musculoskeletal disorderS (DOSES): A prospective study at 20 nursing homes in Denmark
  2018
  Identifying knowledge gaps between practice and research for implementation components of sustainable interventions to improve the working environment – A rapid review
  Se alle
 • Stillesiddende arbejde
  Afsluttede projekter
  2019
  Siddetid og MSB
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol
  2019
  Objectively measured sitting and standing in workers: Cross-sectional relationship with autonomic cardiac modulation
  2018
  Estimated impact of replacing sitting with standing at work on indicators of body composition: Cross-sectional and longitudinal findings using isotemporal substitution analysis on data from the Take a Stand! study
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: A prospective study in the DPhacto cohort
  2017
  How does definition of minimum break length affect objective measures of sitting outcomes among office workers?
  Se alle
 • Sundhedsadfærd
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Decrease in musculoskeletal pain after 4 and 12 months of an aerobic exercise intervention
  2018
  A decision support system to enhance self-management of low back pain: Protocol for the selfBACK Project
  2018
  Does physically demanding work hinder a physically active lifestyle in low socioeconomic workers? A compositional data analysis based on accelerometer data
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers: A prospective study in the DPhacto cohort
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  Se alle
 • Sygefravær
  Igangværende projekter
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Med mor på Job
  2017
  Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  The effect of strengthening health literacy in nursing homes on employee pain and consequences of pain ‒ a stepped-wedge intervention trial
  2019
  Sick leave due to musculoskeletal pain: determinants of distinct trajectories over 1 year [Epub ahead of print]
  2019
  Technically measured compositional physical work demands and prospective register-based sickness absence (PODESA): A study protocol
  2018
  Long-term sickness absence from combined factors related to physical work demands: Prospective cohort study
  2018
  Fear avoidance beliefs and risk of long-term sickness absence: Prospective cohort study among workers with musculoskeletal pain
  Se alle