Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NFA's forskning i muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

NFA ønsker med forskningsprogrammet om muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser, hvor arbejdstagere undgår arbejdsbetinget muskel- og skeletbesvær samt bibeholder en høj arbejdsevne.

Forskningen i muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysiske arbejdsbelastninger omfatter både faktorer, der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge og reducere belastninger.

NFA prioriterer forskningen inden for to centrale temaer:

Fysiske arbejdsbelastninger, forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær

Forskningen vil undersøge, hvilke fysiske arbejdsbelastninger der kan bidrage til at udvikle eller forværre muskel- og skeletbesvær og faktorer, der kan forebygge, reducere og håndtere belastninger.

Forskningen i forebyggelse og håndtering af muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser vil indebære undersøgelser af, hvilke konkrete tiltag, der er effektive i forhold til at forebygge og håndtere muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser, samt hvilke tiltag, der i praksis kan implementeres, og hvilke faktorer, der er væsentlige for, at de lykkes. 

Derudover vil forskningen undersøge, hvordan arbejde kan tilrettelægges, så det i sig selv fremmer sundhed og fysisk arbejdskapacitet (positiv ergonomi).

Arbejdsfastholdelse, herunder tilbagevenden til arbejde efter langvarigt sygefravær

Der sigtes mod at frembringe pålidelig viden om dosis-respons sammenhænge for fysiske belastninger i arbejdet samt viden om potentielt betydelige risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær og de mulige konsekvenser for arbejdstagernes arbejdsevne, sygefravær og tilbagevenden til arbejde.

NFA vil desuden udvikle tekniske metoder til at måle ergonomiske faktorer og fysiske belastninger i arbejdet i tæt samarbejde med danske arbejdspladser.
I forskningen om arbejdsfastholdelse vil der gennemføres registerundersøgelser med henblik på at belyse, hvilke faktorer relateret til muskel- og skeletbesvær og fysiske arbejdsbelastninger, der har betydning for fravær og tilbagevenden til arbejdet og fravær, der fører til afgang fra arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger

Mere om muskel- og skeletbesvær

Hvis du vil vide mere om muskel- og skeletbesvær, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

Om projekter og udgivelser på nfa.dk

Alle projekter og udgivelser, der bliver vist på nfa.dk, ligger i systemet Pure. Vi arbejder fortsat på at få vist oplysningerne korrekt på hjemmesiden. Hvis I oplever problemer, eller der er noget I ikke kan finde, er I velkomne til at kontakte os. I kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Arbejdsevne
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  2018
  Effectiveness of a participatory physical and psychosocial intervention to balance the demands and resources of industrial workers
  2017
  Effect of an aerobic exercise intervention on cardiac autonomic regulation
  Se alle
 • Fysisk aktivitet
  Igangværende projekter
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2019
  ERGO - Vuggestuer
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Main and interactive effects of physical activity, fitness and body mass in the prevention of cancer from the Copenhagen Male Study
  2018
  Electromyographic effect of using different attentional foci during the front plank exercise [Epub ahead of print]
  2018
  Determinants of metabolic syndrome in obese workers
  2018
  Does physically demanding work hinder a physically active Lifestyle in low socioeconomic workers?
  2018
  A comparison of standard and compositional data analysis in studies addressing group differences in sedentary behavior and physical activity
  Se alle
 • Fysisk belastning
  Igangværende projekter
  2018
  Med mor på Job
  2018
  Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain
  2018
  The effect of occupational lifting on hypertension risk
  Se alle
 • Fysisk kapacitet
  Afsluttede projekter
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of mortality
  2018
  Promoting health and physical capacity during productive work
  2018
  Shoulder and arm muscle activity during elastic band exercises performed in a hospital bed
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  Se alle
 • Hjertekarsygdomme
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  2018
  Acute effect on ambulatory blood pressure from aerobic exercise
  2018
  Different autonomic responses to occupational and leisure time physical activities among blue-collar workers
  2017
  Does aerobic exercise increase 24-hour ambulatory blood pressure among workers with high occupational physical activity?-A RCT
  Se alle
 • Interventioner
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care
  2018
  Improving work for the body - a participatory ergonomic intervention aiming at reducing physical exertion and musculoskeletal pain among childcare workers (the TOY-project)
  2018
  Identifying a practice-based implementation framework for sustainable interventions for improving the evolving working environment: Hitting the Moving Target Framework
  2017
  A research framework for the development and implementation of interventions preventing work-related musculoskeletal disorders
  2016
  Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices for patient transfer
  Se alle
 • Krav i arbejdet
  Igangværende projekter
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2019
  ERGO - Vuggestuer
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen
  2010
  Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain
  2018
  Does physically demanding work hinder a physically active Lifestyle in low socioeconomic workers?
  2018
  Influence of different attentional focus on EMG amplitude and contraction duration during the bench press at different speeds
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  Se alle
 • Muskel- og skeletbesvær
  Igangværende projekter
  2021
  Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær
  2020
  Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær
  2020
  SeniorArbejdsLiv
  2019
  ERGO - Vuggestuer
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Consistent use of assistive devices for patient transfer is associated with less patient-initiated violence
  2018
  Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care
  2018
  Midlife cardiorespiratory fitness and the long-term risk of mortality
  2018
  Main and interactive effects of physical activity, fitness and body mass in the prevention of cancer from the Copenhagen Male Study
  2018
  Association between trapezius muscle tenderness and tension-Type headache in female office workers
  Se alle
 • Smerter
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain
  Se alle
 • Sosu
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care
  2016
  Factors affecting pain relief in response to physical exercise interventions among healthcare workers
  2016
  Processes, barriers and facilitators to implementation of a participatory ergonomics program among eldercare workers
  Se alle
 • Stillesiddende arbejde
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Estimated impact of replacing sitting with standing at work on indicators of body composition
  2018
  Prolonged sitting at work is associated with a favorable time course of low-back pain among blue-collar workers
  2017
  How does definition of minimum break length affect objective measures of sitting outcomes among office workers?
  2016
  Is prolonged sitting at work associated with the time course of neck-shoulder pain?
  2016
  Are temporal patterns of sitting associated with obesity among blue-collar workers? A cross sectional study using accelerometers
  Se alle
 • Sundhedsadfærd
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Does physically demanding work hinder a physically active Lifestyle in low socioeconomic workers?
  2018
  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners
  2018
  Differences in heart rate reserve of similar physical activities during work and in leisure time - A study among Danish blue-collar workers
  2017
  Does aerobic exercise increase 24-hour ambulatory blood pressure among workers with high occupational physical activity?-A RCT
  2017
  Effect of an aerobic exercise intervention on cardiac autonomic regulation
  Se alle