Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NFA’s forskning i psykosocialt arbejdsmiljø

NFA ønsker med forskningsprogrammet om psykosocialt arbejdsmiljø at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser, hvor medarbejderne undgår psykiske og psyko-fysiologiske betingede lidelser samt bibeholder en høj arbejdsevne. Der forskes både i risikofaktorer og deres konsekvenser for helbred og trivsel samt i positive faktorer, der kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Psykosocialt arbejdsmiljo Foto Emil Jakobsen 

NFA prioriterer forskningen i psykosocialt arbejdsmiljø inden for 3 temaer:

 • Det psykosociale arbejdsmiljø og helbred
  I forskningen om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred undersøges faktorer, som kan påvirke arbejdstageres fysiske og mentale helbred og trivsel. NFA vil især fokusere på at udnytte de meget store datamængder, som NFA har adgang til gennem et etableret samarbejde med andre internationale forskningsinstitutioner. Dette globale samarbejde giver mulighed for at kunne gennemføre studier af meget høj kvalitet om sammenhænge mellem arbejde og helbred.
   
 • Organisation og sociale relationer
  Forskningen i organisation og sociale relationer er prioriteret, fordi dynamikker i relationer og organisation er afgørende i forhold til at skabe og bevare et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Der fokuseres på de sociale og organisatoriske forhold, herunder hvordan man gennem gode relationer kan øge omfanget af positive arbejdsmiljøfaktorer på arbejdspladsen og hvordan man kan gennemføre forandringer på en måde, der ikke påvirker medarbejdernes helbred, trivsel og engagement negativt.

 • Arbejdsfastholdelse
  I forskningen i arbejdsfastholdelse undersøges arbejdsfastholdelse for særlige grupper på arbejdsmarkedet, herunder hvilke faktorer, der understøtter, at medarbejdere dels fastholdes dels vender tilbage til arbejde efter fravær og dels inkluderes på arbejdsmarkedet. Ligeledes afdækkes, hvilke faktorer, der har betydning for, at nogle forlader arbejdsmarkedet ufrivilligt eller tidligt. På tværs af de ovenævnte fagttemaer arbejdes der på området med kvalitative og kvantitative metoder samt teoriudvikling både internt i NFA men også i samarbejde med andre parter både fra andre forskningsmiljøer nationalt og internationalt, fra arbejdsmarkedsprofessionelle og fra arbejdspladserne.

Yderligere oplysninger

Mere om psykosocialtarbejdsmiljø

Hvis du vil vide mere om det psykosociale arbejdsmiljø, kan du læse om emnet hos Videncenter for Arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. viden, værktøjer, god praksis og regler inden for området.

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

Videoforedrag om psykosocialt arbejdsmiljø


I denne videoforedragsrække kan man høre en forskere fra det psykosociale område holde oplæg om deres forskning.

Se og hør foredragene her

Om projekter og udgivelser på nfa.dk

Alle projekter og udgivelser, der bliver vist på nfa.dk, ligger i systemet Pure. Vi arbejder fortsat på at få vist oplysningerne korrekt på hjemmesiden. Hvis I oplever problemer, eller der er noget I ikke kan finde, er I velkomne til at kontakte os. I kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Arbejdsevne
  Afsluttede projekter
  2016
  Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer
  Se alle
 • Arbejdsmarkedstilknytning
  Igangværende projekter
  2020
  WOW - Working hours, health, well-being and participation
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2019
  SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2016
  Effects of a randomized controlled intervention trial on return to work and health care utilization after long-term sickness absence
  2016
  Influence of physical and psychosocial work environment throughout life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older workers: study protocol for a prospective cohort study
  2013
  Work-related factors and early retirement intention: a study of the Danish eldercare sector
  Se alle
 • Arbejdstid
  Igangværende projekter
  2020
  WOW - Working hours, health, well-being and participation
  2019
  Natarbejde, kost og diabetes
  2018
  Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom
  2018
  Skiftearbejde og helbred
  2018
  WHO/ILO review
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Long weekly working hours and ischaemic heart disease
  2018
  Long working hours and risk of venous thromboembolism [Epub ahead of print]
  2018
  Night work and hypertensive disorders of pregnancy
  2018
  Risk of injury after evening and night work - findings from the Danish Working Hour Database
  2018
  Payroll data based description of working hours in the Danish regions [Epub ahead of print]
  Se alle
 • Epidemiologi
  Igangværende projekter
  2020
  WOW - Working hours, health, well-being and participation
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2020
  WP3 Psycosocial work environment Nordforsk
  2019
  Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere
  2018
  IPD-Work: Work-related psychosocial factors and health in subgroups.
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Long weekly working hours and ischaemic heart disease
  2018
  Long working hours and risk of venous thromboembolism [Epub ahead of print]
  2018
  Does workplace social capital protect against long-term sickness absence?
  Se alle
 • Fastholdelse
  Igangværende projekter
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2019
  Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
 • Hjertekarsygdomme
  Igangværende projekter
  2020
  WOW - Working hours, health, well-being and participation
  2018
  Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2014
  Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Long weekly working hours and ischaemic heart disease
  2018
  Long working hours and risk of venous thromboembolism [Epub ahead of print]
  2018
  Work stress and risk of death in men and women with and without cardiometabolic disease
  2018
  Cardiorespiratory fitness and the metabolic syndrome
  2016
  Multi-wave cohort study of sedentary work and risk of ischemic heart disease
  Se alle
 • Interventioner
  Afsluttede projekter
  2017
  Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer
  2016
  Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Can job insecurity be managed? Evaluating an organizational-level intervention addressing the negative effects of restructuring
  2016
  Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances
  2016
  How to measure the intervention process? An assessment of qualitative and quantitative approaches to data collection in the process evaluation of organizational interventions
  Se alle
 • Involvering og engagement
  Afsluttede projekter
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
 • Mentalt helbred
  Igangværende projekter
  2020
  WOW - Working hours, health, well-being and participation
  2019
  Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere
  2019
  Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet
  2018
  Skiftearbejde og helbred
  2018
  WHO/ILO review
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Does workplace social capital protect against long-term sickness absence?
  Se alle
 • Mobning
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Optimal cut-off points for the Short-Negative Act Questionnaire and their association with depressive symptoms and diagnosis of depression
  2018
  Does workplace bullying affect long-term sickness absence among co-workers?
  2016
  Long-term consequences of workplace bullying on sickness absence
  2016
  Health correlates of workplace bullying: A 3-wave prospective follow-up study
  2016
  Relationship between changes in workplace bullying status and the reporting of personality characteristics
  Se alle
 • Negative handlinger
  Afsluttede projekter
  2018
  Seksuel chikane i omsorgsarbejdet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2016
  Exposure to negative acts and risk of turnover: a study of a register-based outcome among employees in three occupational groups
  2016
  Negative acts at work as potential bullying behavior and depression: Examining the direction of the association in a 2-year follow-up study
  Se alle
 • Organisation og ledelse
  Igangværende projekter
  2019
  Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2016
  Håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Is organizational justice climate at the workplace associated with individual-level quality of care and organizational affective commitment?
  2016
  The experience and practice of social support during major organizational changes: The case of the bank collapse in Iceland in 2008
  Se alle
 • Organisatoriske forandringer
  Igangværende projekter
  2019
  Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt
  2018
  Bedre arbejdsmiljø for unge i detailbranchen (BAUD)
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
 • Overvågning
  Igangværende projekter
  2018
  En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i luftfarten
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Night work and hypertensive disorders of pregnancy
  2016
  Ambient and at-the-ear occupational noise exposure and serum lipid levels
  2016
  Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on short-term sickness absence: a cluster randomized controlled trial
  2016
  Psychosocial work environment and retirement age: a prospective study of 1876 senior employees
  Se alle
 • Positive faktorer
  Igangværende projekter
  2020
  Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie
  Se alle
 • Produktivitet
  Afsluttede projekter
  2017
  Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse
  Se alle
 • Psykosociale faktorer
  Igangværende projekter
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2020
  Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie
  2019
  SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Long working hours and risk of venous thromboembolism [Epub ahead of print]
  2016
  Can psychosocial work conditions protect against age-related cognitive decline? Results from a systematic review
  2016
  Effort-reward imbalance at work and the risk of antidepressant treatment in the Danish workforce
  2016
  Emotion work within eldercare and depressive symptoms: A cross-sectional multi-level study assessing the association between externally observed emotion work and self-reported depressive symptoms among Danish eldercare workers
  2016
  Emotional demands at work and the risk of clinical depression: A longitudinal study in the Danish public sector
  Se alle
 • Relationer på arbejdspladsen
  Igangværende projekter
  2019
  Evaluering af projekt ”Viden der virker – samskabelse af det gode arbejdsmiljø”
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
 • Seniorer
  Igangværende projekter
  2019
  SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv
  Se alle
 • Seksuel chikane
  Afsluttede projekter
  2018
  Seksuel chikane i omsorgsarbejdet
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2017
  Workplace sexual harassment and depressive symptoms
  2016
  Unwanted sexual attention at work and long-term sickness absence: a follow-up register-based study
  Se alle
 • Social kapital
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Does workplace social capital protect against long-term sickness absence?
  Se alle
 • Stress
  Igangværende projekter
  2018
  Med mor på Job
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2017
  Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer
  2016
  Helseskoven
  2014
  Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2017
  Prolonged perceived stress and saliva cortisol in a large cohort of Danish public service employees
  2016
  Prenatal maternal stress and atopic diseases in the child: a systematic review of observational human studies
  2016
  Psychological stress and testicular function: a cross-sectional study of 1,215 Danish men
  Se alle
 • Sygefravær
  Igangværende projekter
  2020
  WOW - Working hours, health, well-being and participation
  2020
  Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning
  2018
  Med mor på Job
  2018
  Skiftearbejde og helbred
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2016
  Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Work-unit social capital and long-term sickness absence
  2018
  Does workplace social capital protect against long-term sickness absence?
  2018
  Does workplace bullying affect long-term sickness absence among co-workers?
  2016
  Long-term consequences of workplace bullying on sickness absence
  2016
  Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on short-term sickness absence: a cluster randomized controlled trial
  Se alle
 • Søvn
  Tidsskriftsartikler
  2016
  Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances
  2016
  Dårlig søvn er en trussel mod helbredet
  2016
  Joint association of sleep problems and psychosocial working conditions with registered long-term sickness absence. A Danish cohort study
  2016
  The role of poor sleep in the relation between workplace bullying/unwanted sexual attention and long-term sickness absence
  2016
  Workplace bullying, sleep problems and leisure-time physical activity: a prospective cohort study
  Se alle
 • Trivsel
  Igangværende projekter
  2020
  Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie
  Se alle
  Afsluttede projekter
  2018
  Seksuel chikane i omsorgsarbejdet
  2017
  Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer
  2016
  Håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer
  2016
  Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2017
  Workplace sexual harassment and depressive symptoms
  Se alle
 • Vold og trusler
  Igangværende projekter
  2020
  Vold, trusler og chikane rettet mod underviserne i folkeskolen
  2019
  Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen
  2019
  Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere
  Se alle