Mat, motion och väckarklockor påverkar stresshormonet kortisol

Tidsskriftartikel - 2009

Reference

Ôsterberg K, Persson SR, Garde AH. Mat, motion och väckarklockor påverkar stresshormonet kortisol. Bulletin från arbets- och miljömedicin & Yrkes- och miljödermatologi 2009;27(1):2-2.