Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Overskrift

Gå-hjem-møde om offshore og seniorer i Esbjerg 

Arbejdsmiljø og sikkerhed for ansatte på danske offshoreanlæg samt helbredstilstanden hos seniorer, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Disse to emner blev præsentere på et gå-hjem-møde den 19. november 2018 i Esbjerg Havn.

Hvordan ser det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ud for ansatte på danske offshoreanlæg med olie og gasproduktion? Og hvordan er deres sikkerhed, sundhedsadfærd, helbred og sociale relationer? Det har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt ansatte i den danske offshore-branche, og resultaterne er nu klar til at blive præsenteret. 

Et andet aktuelt arbejdsmiljøemne drejer sig om helbredstilstanden hos seniorer, som har været mange år på arbejdsmarkedet. Dette emne bliver belyst i den såkaldte Esbjergundersøgelse, hvor formålet blandt andet er at kvalificere debatten om nedslidning og udpege erhverv med særlige behov for forebyggelse. Det er Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der gennemfører undersøgelsen, som omfatter alle borgere mellem 50 og 65 år med bopæl i Esbjerg Kommune.

Disse to emner kunne man høre mere om på et gå-hjem-møde i Esbjerg  den 19. november 2018.

Se videoer og hent præsentationer


Arbejdsmiljø og sikkerhed offshore.

 

Senioranalytiker Nina Føns Johnsen, NFA, vil fremlægge resultaterne af undersøgelsen om arbejdsmiljøet om offshore.. Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA og Arbejdstilsynet. 

Hent præsentationen

Seniorer i Esbjerg Kommune.

Overlæge, speciallæge i arbejdsmedicin, Gert Thomsen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, præsenterer de foreløbige tendenser i Esbjergundersøgelsen. Den blev sat i gang i efteråret 2017 med udsendelsen af et spørgeskema til Esbjergs i alt 23.500 seniorer mellem 50 og 65 år.

Hent præsentationen


Gå-hjem-mødet var arrangeret i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Fagligt Fælles Forbund, 3F og Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus.