Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Konsekvenser og forebyggelse af mobning, vold og trusler på jobbet

Hvad ved vi om forekomsten af negative handlinger som fx vold, trusler og mobning på jobbet? Hvad er konsekvenserne for den enkelte, og hvordan kan vi forebygge, at de negative handlinger opstår? Disse spørgsmål var på programmet på et gå hjem-møde den 8 november 2018 i Holstebro.

Negative handlinger er betegnelsen for de ubehagelige oplevelser, som medarbejdere kan komme ud for på deres arbejde. Det kan fx være mobning fra kollegaer eller ledere eller vold og trusler om vold fra borgere, elever, patienter eller klienter. De negative handlinger kan hver især have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed.

På gå-hjem-mødet præsenterede forskere resultaterne fra tre nye forskningsprojekter om mobning samt vold og trusler om vold på arbejdspladserne for deltagerne.

Se videoer og hent præsentationerne

Mobning på arbejdspladsen konsekvenser og mekanismer

Professor Åse Marie Hansen, Københavns Universitet (tilknyttet NFA) præsenterer et nyt studie, hvor hun og kollegerne har undersøgt, hvad mobning betyder for ikke-mobbede på arbejdspladser, hvor der forekommer mobning.

Hent præsentationen

Chikane, trusler og vold og vold mod undervisere i Folkeskolen

Seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø præsenterer resultaterne fra denne undersøgelse, som er gennemført blandt udvalgte folkeskoler.

Hent præsentationen

Integreret voldsforebyggelse: Et forebyggelsesprojekt på arbejdspladser i psykiatrien og i kriminalforsorgen

Ph.d.-studerende Sofie Østergaard Jaspers, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og sociolog Dorte R. Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, holder et fælles oplæg om dette igangværende interventionsprojekt.

 Hent præsentationen