Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Virker EU's regulering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet?

EU’s kemikalielovgivning, REACH skal blandt andet sikre medarbejderne mod eventuelle sundhedsskadelige effekter af nanomaterialer. Men virker REACH efter hensigten? Det kan du høre mere om på et temamøde den 28. november 2012 arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed.

EU’s regulering af nanomaterialer – beskytter den medarbejderne godt nok?

Virksomheder, der anvender nanopartikler og nanomaterialer i produktionen, er underlagt EU’s kemikalielovgivning, REACH. Formålet med REACH er blandt andet at sikre, at medarbejderne bliver beskyttet mod eventuelle sundhedsskadelige effekter ved nanomaterialerne. Men REACH bliver kritiseret for ikke i tilstrækkeligt grad at beskytte medarbejderne mod de sundhedsskadelige effekter af nanomaterialer.

Præsentationer

 • Hvorfor er nanosikkerhed relevant at beskæftige sig med?
  Professor Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, november 2012
 • Hvordan regulerer EU anvendelsen af nanomaterialer?
  Fuldmægtig Sandi Muncrief, Miljøstyrelsen, november 2012
 • Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret?
  Lektor Steffen Foss Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, november 2012
 • Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?
  Seniorforsker Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, november 2012