Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Mand i færd med at højtryksrense

Gå-hjem-møde om fornyet fokus på det kemiske arbejdsmiljø

Oprettet den 28. sep 2018 - Af Kirsten Rydahl - Foto: Colourbox

Påvirkninger fra kemiske stoffer er stadig en udfordring for arbejdspladserne. På dette gå-hjem-møde kan du få ny viden om NFA’s forskning i kemisk arbejdsmiljø - hvordan de kemiske stoffer påvirker os, og hvordan vi bedst beskytter os mod dem. Tilmeld dig mødet den 25. oktober kl. 14.00-16.30.

Der er behov for at sætte øget fokus på kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Et stort antal mennesker i Danmark og EU bliver stadig udsat for skadelige stoffer på arbejdet i form af væsker, partikler, støv, røg, damp og gasser fra arbejdsprocesser som svejsning, mekanisk bearbejdning, forbrænding og fremstilling og nedbrydning af polymerer.

Det er også baggrunden for, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har valgt at styrke sin forskning i kemisk arbejdsmiljø. Forskningen skal medvirke til, at myndigheder, rådgivere og virksomheder får et bedre videngrundlag for at risikovurdere og forebygge skadelige effekter af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet.

På mødet vil Arbejdstilsynet også orientere om Arbejdstilsynets fokus på kemiområdet.

Gå-hjem-mødet er samtidig et led i det europæiske arbejdsmiljøagenturs kampagne ’Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien’, som er målrettet virksomhederne. Kampagnen retter især fokus på, hvad arbejdspladserne kan gøre, for bedre at kunne håndtere risikoen for, at medarbejdere blive udsat for skadelige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet.

Læs mere om den internationale arbejdsmiljøuge - uge 43 og dette års kampagnen ’Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien’.

Program

 • Velkomst og program
  Direktør Inger Schaumburg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • ’Styr på kemien’ - Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs kampagne
  National Focal Point Manager EU-OSHA Kenneth E. Holm Petersen, Arbejdstilsynet
 • Arbejdstilsynets fokus på kemiområdet
  Kontorchef Katrine Krone, Arbejdstilsynet
 • NFA sætter fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø
  Forskningschef Lars Andrup, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet
  Der forekommer årligt 1.200-1.500 dødsfald som følge af udsættelser for kræftfremkaldende stoffer på danske arbejdspladser. Jeg vil give et overblik over kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet og herunder blandt andet komme ind på de mest kræftfremkaldende stoffer, skadelige niveauer, hvordan de virker og hvordan vi beskytter os mod dem.
  Seniorforsker Niels Hadrup, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Eksponering for partikler og hjertekarsygdomme
  Forskningen har identificeret en mulig mekanisme bag sammenhængen mellem udsættelse for partikler og øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme. Jeg vil forklare denne mekanisme og komme ind på, hvad det betyder i forhold til udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet.
  Post doc Sarah Søs Poulsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Pause og networking
 • Arbejdsmiljø og reproduktion
  Langt størstedelen af fødedygtige kvinder og mænd er i arbejde. I mange erhverv sker der udsættelse for kemikalier – og nogle af disse kan påvirke evnen til at blive gravid og graviditet og fosterudvikling. Jeg fortæller om, hvordan man kan identificere kemikalier, der er skadelige for reproduktion; om de kemikalier som vi allerede ved er reproduktionsskadende, og om de mangler der stadig er i vores viden på dette område.     
  Seniorforsker Karin Sørig Hougaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Spørgsmål og diskussion
 • Tak for i dag.

 

Tid, sted og tilmelding

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Kirsten Rydahl, NFA.