Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Sygeplejerske vasker hænder. Foto: Colourbox

Gå-hjem-møde om arbejdsbetinget eksem

Oprettet den 18. dec 2018 - Af Kirsten Rydahl - Foto: Colourbox

Arbejdsbetinget eksem rammer ofte unge mennesker tidligt i deres karriere. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladserne har fokus på hvad de kan gøre for at forebygge arbejdsbetingede hudlidelser hos unge og nyansatte. Hør mere om forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og kom med dine input på dette gå-hjem-møde den 31. januar 2019 på NFA.

Eksem er den arbejdsbetingede sygdom i Danmark, som hyppigst bliver anerkendt. Håndeksem bliver ofte kronisk, og det har stor betydning både for den enkeltes privat- og arbejdsliv, for arbejdspladsen og for samfundet - blandt andet fordi det ofte medfører øget sygefravær, øger risiko for arbejdsløshed og øger behovet for omskoling.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ viser, at 22 procent af deltagerne (beskæftigede lønmodtagere) i undersøgelsen har hudproblemer, og 23 procent har våde og fugtige hænder i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Tallene har været stort set uændret i perioden 2012-2016. I samme periode har der været en mindre stigning i andelen, som har hudkontakt med kemikalier mindst en fjerdedel af arbejdstiden fra 15 procent til 17 procent.

På dette gå-hjem-møde sætter Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) sammen med dermatologer og arbejdsmedicinere fokus arbejdsbetinget eksem og forebyggende tiltag.

Program

14.00 Velkomst og program
Professor Vivi Schlünssen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

14.10 Arbejdsbetinget eksem
 Arbejdsbetinget eksem er den hyppigste anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark. Sygdommen rammer ofte unge mennesker tidligt i deres erhvervskarrierer og berører personer inden for mange forskellige erhverv. Arbejdsbetinget eksem har en tendens til at blive kronisk og har store samfundsøkonomisk konsekvenser.
Professor Tove Agner, Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

14.30 Er det en god ide at skifte job, når man har arbejdsbetinget eksem?
Jobskifte øger chancen for bedring af eksemet, men det kan have store konsekvenser ikke bare økonomisk men også for livskvaliteten for den enkelte at skifte job.
Læge ph.d. Tanja Korfitsen Carøe, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

14.45 Hvad viser spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ om hudproblemer og hudpåvirkninger?
Spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (AH) giver et overblik over brancher, hvor lønmodtagerne rapporterer vådt arbejde, hudkontakt med kemikalier og hudproblemer.
Seniorforsker Mari-Ann Flyvholm, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

15.00 Pause og networking

15.20 Nye kontaktallergener og gamle kendinge – hvad kan arbejdspladserne gøre?
Mange mennesker udsættes for kemikalier på arbejde og i fritiden. Nogle af de stoffer, der hyppigt fører til kontakteksem, er konserveringsmidler, gummikemikalier, metaller og frisørkemikalier. De problematiske stoffer bør undgås, hvis det er muligt – i andre tilfælde kan beskyttelseshandsker og hudpleje være løsningen.
Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for allergi

15.40 Arbejdsmedicineren – Lægen i felten
 Arbejdsmedicineren er linket mellem arbejdsplads og sundhedsvæsen i forhold til arbejdsbetinget eksem. Som arbejdsmediciner har man mulighed for at tage ud på arbejdspladsen og få et indtryk af arbejdsrutiner, og hvad patienten udsættes for på arbejdet. Derudover kan arbejdsmedicineren tage en rundbordssamtale med arbejdsgiveren eller kommunen og bidrage med forslag til ændringer og tiltag, der kan hjælpe patienten.
Ledende overlæge Ole Carstensen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning

16.00  Spørgsmål og diskussion

16.20 Tak for i dag.

Tid, sted og tilmelding

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Mari-Ann Flyvholm eller læge Tanja Korfitsen Carøe, begge NFA