Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Uddannelse

En af NFA’s kerneopgaver er blandt andet at medvirke til uddannelsen af fremtidens arbejdsmiljøforskere og andre arbejdsmiljøprofessionelle inden for NFA’s forskningsfaglige kerneområder. Det sker i tæt samarbejde med de danske universiteter og andre væsentlige aktører.

Som sektorforskningsinstitution er NFA forpligtet til at deltage i uddannelsen af studerende og forskere inden for sine forskningsfaglige kerneområder.

Formålet med dette er at sikre, at arbejdsmiljøsystemet nu og i fremtiden kan rekruttere medarbejdere med specialviden inden for arbejdsmiljø, og at det på længere sigt kan bidrage til at opfylde de nationale målsætninger for arbejdsmiljøet.

NFA bidrager på flere måder til dette.

Forskere fra NFA

  • vejleder bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende
  • underviser på uddannelsen af speciallæger i arbejdsmedicin
  • forelæser for studerende på universiteterne
  • kvalificerer sig til at blive adjungeret til et universitet
  • er censorer og bedømmere ved en række uddannelsesinstitutioner.

Derudover

  • sikrer NFA, at forskere og post. docs. får succesfulde forskerforløb, der munder ud i positive seniorforskerbedømmelser
  • er NFA med i et internationalt udvekslingsprogram for forskere, hvilket sikrer en vedvarende kompetenceudvikling af egne forskere og tilknytter internationale gæsteprofessorer til NFA
  • bidrager NFA til efteruddannelse af rådgivere og andre arbejdsmiljøprofessionelle
  • stiller NFA laboratorier og data til rådighed for bachelor- og specialestuderende.

NFA har også gæsteforskere fra udlandet tilknyttet, og NFA’s egne forskere henter kompetencer hjem fra udlandsophold.

Læs mere: