Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Værktøjer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udvikler forskningsbaserede materialer og værktøjer til brug for arbejdsmiljøarbejdet på danske arbejdspladser. Det kan for eksempel være spørgeskemaer, procesguider og manualer.

Værktøjskasse

Et godt arbejdsliv i ældreplejen - guide til analyse og diskussion af arbejdsmiljøet 
Her finder du en guide og fem kortfilm, som kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen for medarbejdere med direkte borgerkontakt.

MEDvirk – digital tjekliste til indsatser på sosu-arbejdspladser
En digital tjekliste, MEDvirk, skal hjælpe plejehjem og andre SOSU-arbejdspladser med at gennemføre og lykkes med indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet.

Metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte 
SAM er en metode til at kortlægge problemer og forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af medarbejdernes egne erfaringer. Metoden kan give konkrete løsninger på de problemer, der måtte være i arbejdsmiljøet. 

NANoREG Toolbox
NANoREG Toolbox er en oversigt over forskellige former for værktøjer, som virksomheder, rådgivere m.fl. kan bruge til at vurdere og finde mulige løsninger på eventuelle risici ved at anvende nanomaterialer på en arbejdsplads.

Nanosafer
NanoSafer er et hjælpeværktøj, som virksomheder og andre kan anvende til at gennemføre en nanospecifik APV for konkrete arbejdsopgaver, hvor man håndterer tekniske (producerede) nanomaterialer på arbejdspladsen.

Safety Observer App 
Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på en arbejdsplads.

Seksuel opmærksomhed fra borgere - guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet
Denne guide skal hjælpe medarbejdere, særligt inden for social- og sundhedsområdet med at sætte grænser i forhold til borgerne og tage den vanskelige snak med kollegaer og pårørende.

Sikkerhedskassen
Sikkerhedskassen er en samling af praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Toolbox-træning
Toolboxtræning er et træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen, der introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen.

Find flere værktøjer hos Videncenter for Arbejdsmiljø