Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Forflytningsvideoer

Disse 6 videoer viser, hvordan sosu'er og andre kan foretage forflytninger i seng med så lav belastning som muligt.

Formål

Videoklippene kan fx. bruges til efter-/videreuddannelse, samt som oplæg til en generel diskussion på arbejdspladsen om risikovurdering, inddragelse af patientressourcer og brug af hjælpemidler.

Eksemplerne bekræfter de velkendte forflytningsprincipper som mindsker lænderygbelastningen:

  • undgå løft
  • brug friktionsnedsættende (og øgende) hjælpemidler
  • opdel forflytningen i etaper
  • aktiver patientens egne ressourcer

Seks typer af patientforflytning

Værktøjet består af 6 videoer, der  viser 6 typer forflytninger i seng udført af én plejer udelukkende med simple hjælpemidler, dvs. stiklagen og friktionsnedsættende og øgende remedier som glidestykke, plastposer og engangsvaskeklude. 

  1. Vending i seng mod plejer. Patienten vendes fra at ligge på ryggen midt i sengen til at ligge på sin venstre side, så patientens ansigt vender mod plejere.
  2. Flytning sideværts. Patienten flyttes fra at ligge midt i sengen ud til siden nærmest plejeren (rygliggende begge steder).
  3. Hovedgærde op. Med patienten liggende midt i sengen rejses hovedgærdet manuelt fra vandret til ca. 45˚. 
  4. Halvt liggende til siddende. Patienten flyttes fra at ligge i sengen, hvor hovedgærdet er hævet til ca. 45˚, til at sidde på sengekanten.
  5. Siddende til liggende. Patienten flyttes fra siddende på sengekant til liggende på ryggen i sengen.
  6. Flytning op. Patienten, som ligger på ryggen flyttes længere op i sengen.

Baggrund

Videoerne er blevet til som en del af forskningsprojektet Redskab til belastningsvurdering af patienthåndtering. Projektet viste blandt andet, at den forflytningsteknik som plejeren anvender og brug af simple hjælpemidler havde større betydning for belastningen end patientens vægt og handicap

Læs mere

Læs rapporten patientforflytninger i seng

Yderligere oplysninger

Fysioterapeut, Klaus Hansen, NFA