Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Få inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Regionale arbejdspladser kan nu få gratis ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Som et led i dette tilbydes regionale arbejdspladser et forløb sammen med et inspirations- og dialogteam bestående af en forsker og en facilitator fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2018 enige om at videreføre indsatsen for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Frem til marts 2021 kan alle regionale arbejdspladser derfor få ekspertrådgivning og inspiration til at styrke psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til løsningen af kerneopgaven inden for temaerne:

  • organisatoriske forandringer
  • faglige forandringer
  • vold og trusler
  • samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Læs også:

Der tilbydes både rådgivning som led i en mere konkret opgave samt rådgivning i forhold til en mere strategisk indsats.

Ekspertrådgivning og inspiration kan fås tre steder fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NIRAS-Joblife og Roskilde Universitet.

NFA tilbyder målrettede vidensbaserede forløb koblet til hverdagen i organisationen og løsningen af kerneopgaven. Vi designer indsatsen sammen med den pågældende arbejdsplads.  Målet er, at arbejdspladsen kan arbejde videre med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø – også efter at vi er væk igen.  Derfor er det vigtigt, at de forløb, vi indgår i, er koblet til øvrige aktiviteter og opgaver fra deltagernes daglige arbejde, og til den eksisterende MED og arbejdsmiljøstruktur. Dette vil bidrage til at styrke kompetencerne blandt linjeledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter også i forhold til andre arbejdsmiljøforhold i fremtiden.

Det psykiske arbejdsmiljø er et kerneområde på NFA, og forskningscenteret har mange års erfaring med at formidle forskning til offentlige arbejdspladser.

Hvad siger tidligere deltager?

Forløbet har allerede kørt siden 2016 og har fået god feedback fra de deltagende arbejdspladser. Her kan du læse nogle af citaterne fra deltagende arbejdspladser i den foregående periode:

  1. 'Det er en stor styrke, at I er upartiske og tager både leder- og medarbejderperspektiv på temaerne. I kommer ikke som nogens repræsentanter'.
  2. 'Det er godt at tilbuddet retter sig mod de arbejdsmiljø- og samarbejdsstrukturer, vi har på arbejdspladsen i forvejen'.