Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Sådan foregår NFA’s inspiration- og dialogforløb

Et team af forskere og facilitatorer fra NFA vil via forskningsbaseret viden og struktureret dialog inspirere de regionale arbejdspladser til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.

I samarbejde med arbejdspladsen vil NFA planlægge et fokuseret forløb med vægt på inspiration og dialog, som kan støtte ledelse og medarbejdere i at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Forløbet målrettes den enkelte arbejdsplads og tager afsæt i forskningsbaseret viden, strukturerede dialogprocesser og klare mål.

Grundforløbet i NFA’s ydelse foregår i fire faser, der i udgangspunktet skal ses som en samlet pakke. Forløbet er dog fleksibelt og tilpasses den enkelte arbejdsplads.

 

NFA´s grundmodel ser sådan her ud:

Det forberedende møde

 Her planlægger et team fra NFA i samarbejde med repræsentanter for leder- og medarbejdergruppen, fx tillidsvalgte, forløbet. Mødet afklarer formål, mål, rammer og ressourcer. Mødet tager ca. en-to timer og foregår via telefon eller videokonference.

Halv- eller heldagsseminar for hele arbejdspladsen

 Et forsker- og formidlingsteam fra NFA leder i fællesskab seminaret og præsenterer deltagerne for forskningsbaseret viden med udgangspunkt i de aftalte temaer. Formen lægger op til involverende og målrettede spørgsmål og evt. gruppeopgaver, og et af målene er at klæde arbejdspladsen på til selv at arbejde videre med det psykiske arbejdsmiljø – fx ved, at NFA, sammen med ledelse og medarbejdere, identificerer og præciserer konkrete tiltag, arbejdspladsen kan arbejde videre med. Arbejdspladsen kan også vælge at lade fx repræsentanter fra MED og arbejdsmiljøorganisationen gennemføre seminaret, med NFA som medplanlægger, observatør og sparringspartner.

Aktivitetsfasen

 Arbejdspladsen/organisationen afprøver de eventuelle indsatser/tiltag, som besluttes på seminaret. Midtvejs i aktivitetsfasen kan et møde via telefon eller videokonference med teamet fra NFA give ny inspiration og feedback.

Opsamlingsmøde

Her drøfter teamet fra NFA og repræsentanter fra arbejdspladsen forløbets resultater og udfordringer. Hvad har arbejdspladsen lært? Og hvordan kan arbejdspladsen arbejde videre med udfordringerne?