Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne - SAM

SAM er en metode til at kortlægge problemer og forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af medarbejdernes egne erfaringer. Metoden kan give konkrete løsninger på de problemer, der måtte være i arbejdsmiljøet.

SAM står for Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne. Metoden kan anvendes på udfordringer i arbejdsmiljøet, eksempelvis i forhold til trivsel, ulykker og muskel- og skeletbesvær.

SAM-metoden hjælper til at skabe en fælles forståelse mellem medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan de ansatte oplever arbejdet, hvor arbejdsmiljøproblemer opstår, og hvordan de muligvis kan løses.

Om værktøjet

Gennem tre workshops er medarbejderne med til at kortlægge og komme med løsninger på de udfordringer, som ligger i arbejdsmiljøet. Metoden er visuel, konkret og nærværende.

De tre workshops drives af en udvalgt mødeleder ved hjælp af SAM-manualen. Mødelederen kan eksempelvis være en arbejds- miljørepræsentant, HR-medarbejder eller udviklingskonsulent på arbejdspladsen eller en ekstern konsulent.

Sådan gør du

Metoden omfatter et forløb de foregår på arbejdspladsen i arbejdstiden, typisk med tre workshops fordelt over 3-4 måneder med løbende arbejde på at gennemføre de aftale indsatser både mellem workshops og efterfølgende. Processen styres af en mødeleder, som eksempelvis kan være en HR-medarbejder, en arbejdsmiljørepræsentant eller en ekstern konsulent.

Mødelederen kan gennemføre processen ved hjælp af SAM-manualen, som guider mødeleder og medarbejdere i gennem hele forløbet.

SAM bruger to simple værktøjer til at sætte tankerne i gang og starte dialogen blandt deltagerne. Det drejer sig om:

Arbejdsmiljøkortet, som giver et visuelt overblik over hvilke områder i arbejdsmiljøet, der rummer krav og ressourcer. Hent arbejdsmiljøkortet til print i stort format.

Forbedringstavlen, som guider deltagerne til at lave realistiske handleplaner og følge op på dem i dagligdagen. Hent forbedringstavlen til print i stort format.

Baggrund

SAM er baseret på forskningsprojektet Styrket Arbejdsevne for Medarbejdere i Industrien, som havde deltagelse af tre store og mellemstore industrivirksomheder. Men arbejdspladser i andre brancher og af mindre størrelse kan også finde inspiration i SAM-metoderne.

Download materialer

Du kan finde materialerne på www.nfa.dk/SAM

Yderligere oplysninger

Post.doc Johan Simonsen Abildgaard og post.doc Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen