Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Safety Observer app - opdateringer i 2019

Vi er i gang med at indsamle forslag til forbedring af Safety Observer – både app’en og on-line administrations modulet. Send gerne dine forslag til forbedringer inden d. 18. januar 2019 til safetyobserver@nfa.dk. De vil komme i betragtning til den næste udgave af Safety Observer, som vi forventer at opdatere medio 2019.

Eksempler på nogle af de indkommende forslag er:

App'en:
 • Gem funktion undervejs, så man ikke mister data
 • Mulighed for at pause en kontrol og genoptage den senere, evt. mulighed for at kunne lave en anden observation ind imellem
 • Notifikation om at lave en ny rundering
 • Endelige kommentar ikke slettes hvis man går tilbage
 • Flere skabeloner til forskellige brancher og jobs
 • Mulighed for at se fotos i fuld størrelse under dataindsamling

Administrationsmodul:

 • Eget virksomhedslogo på PDF rapporter
 • Nemmere administration af brugere – opret og slet brugere, evt. gøre dem inaktive
 • Mulighed for at skifte password og e-mail til nulstilling af samme.
 • Muligheder for selv at definere overskrifter for målområder (p.t. Arbejdsplads, Sektion, Område) fx op til 5 felter gøres valgfri og evt. med dropdown menuer (fx. til målområde, antal medarbejdere, osv.). Mulighed for at punktet forududfyldes.
 • Send rapporter til andre emails, når målingen afsluttes. At man kan lave en fast modtagergruppe (mail) til bestemte rapporter (og med mulighed for at redigere disse undervejs, hvis der blive behov for det)
 • Indledende- og afsluttende kommentarfelter samt smileys og sikkerhedsindeks gøres valgfri
 • GPS koordinater på fotos (valgfri)
 • Oprettelse af nye skemaer – nemmere at flytte rundt på rubrikker (træk/slip)
 • Importere templates via Word eller Excel dokumenter
 • Mulighed for at man i listen med skemaer kan opdele dem i undermapper/kategorier
 • Revider opsætning af PDF rapporter (fx virksomhedslogo, foto af virksomhed eller arbejdspladsen)
 • Mulighed for at oversætte PDF rapporter til andre sprog 
 • Revider opsætning af Excel filen - valgfri muighed for opfølgnings rubrikker, fx ansvarlig person, løsning, dato for opfølgning, dato for evaluering)
 • Fotos og noter til et punkt placeres under punktet, det er noteret ved, og ikke komme sidst i rapporten
 • Påmindelse i app'en eller via email om at lave en måling (fx i ulige uger, eller 1. tirsdag hver måned) 
 • Undgå bogstaver i vorksomhedkoder der er svært kan forveksles med andre, fx: stort i (I) og lille L (l); stort O og nul 0, osv. 
 • Vejledning om fx maks antal fotos/noter

Finansiering

Opdatering af app'en og nye skabeloner i 2019 er finansieret af følgende projekter:

 • Arbejdsmiljørådet - nanogruppen 
 • Branchefælleskab for Arbejdsmiljø (BFA): BFA Bygge og anlæg, BFA Industri, BFA Velfærd og Offentlig Administration, BFA-5 Transport, Service, Turisme og Jord til Bord
 • Calibrate - workpackage 4.1/4.2 (EU Horizon 2020)
 • Dansk Center for Nanosikkerhed
 • Sikre Landbrug (Arbejdsmedicinsk Klinik - Herning, Arbejdsmiljøforskningsfonden)
 • Toolbox 2 (NFA, Arbejdsmiljøforskningsfonden)

Derudover har fire studerende fra Aalborg Universitet København bidraget til projektet med en rapport om en teknoantropologisk case-analyse, hvor de har fulgt to arbejdsmiljøledere i deres brug af app'en og den løbende opfølgning. 

Tidsplan for 2019: 

 • Januar: Indkommende forslag til forbedringer
 • Februar: Præcisering og prioritering
 • Marts: Aftaler med app bureau
 • April-Maj: Programmering
 • Juni: Afprøvning af beta (test) version og finjusteringer hos app bureauet
 • Juli: Sommerferie
 • August-september: Afprøvning hos virksomheder
 • Oktober-december: Finjusteringer hos app bureauet og udarbejdelse af formidlingsmaterialer