Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Sikkerhedskassen

Sikkerhedskassen er en samling af praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Formål

Værktøjet består af fem simple redskaber, der kan indgå direkte i de enkelte virksomheders sikkerhedsarbejde uafhængig af virksomhedens størrelse eller branche. 
De fem sikkerhedsredskaber er rettet mod både kultur- og adfærdsændringer – hos både ledere og medarbejdere.

Om værktøjet

Der er to typer redskaber i kassen:

Aktiviteter, som er redskaber, der bruges til at arbejde med holdninger, roller og forståelse af sikkerhed, samt til at identificere og løse problemer. Aktiviteterne bruges til at arbejde med virksomhedens sikkerhedskultur.

Værktøjer, som er konkrete redskaber, der anvendes til at måle og vurdere, hvordan virksomheden klarer sig på det sikkerhedsmæssige område. Dermed kan indsatsområder udpeges. Værktøjerne bruges til at finde og løse arbejdsmiljøproblemer.

Sådan gør du

Til hvert redskab er der et aktivitetsark eller værktøjsark, der på forsiden fortæller, hvad redskabet går ud på, og hvad formålet og målgruppen er. På bagsiden af arkene er fremgangsmåden beskrevet.

Desuden indeholder sikkerhedskassen arbejdsark og eksempelark til hvert af redskaberne.

Yderligere arbejdsark kan enten kopieres, fremstilles selv eller downloades fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest.

Baggrund

Sikkerhedskassen er udviklet på baggrund af forskningsprojektet "Integreret Ulykkesforebyggelse" i samarbejde med Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA og Kent Nielsen, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest