Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Toolbox-træning

Toolboxtræning er et træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen, der introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen.

Formål

Formålet med toolboxtræning er at give formænd i byggebranchen redskaber til at tænke arbejdsmiljø, samarbejde og planlægning ind i hverdagen. For eksempel ved at øge dialogen på pladsen, at håndtere de relaterede risici i arbejdsmiljøet samt at involvere medarbejderne i at forbedre den daglige planlægning af konkrete og kommende arbejdsopgaver.

Om værktøjet

Træningen er bygget op omkring 8 emner og introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen. 
Værktøjerne handler om emner som konflikthåndtering, kommunikation, planlægning og samarbejde samt forebyggelse af ulykker, nedslidning og sygdomme.

Sådan gør du

Materialet består af en træningsmanual, dias og drejebøger til de enkelte træningsdage (til trænere), materialer til træningen samt 8 konkrete værktøjer – alt sammen frit tilgængeligt på NFA’s hjemmeside lige til at printe ud.

Manual til underviseren

Træningsmanual til underviseren

Træningsdag  1

Powerpoints til træningsdag 1
Materiale til uddeling på træningsdag  1

Træningsdag  2

Powerpoints til træningsdag 2
Materiale til uddeling på træningsdag 2

Træningsdag 3

Powerpoints til træningsdag 3
Materiale til uddeling på træningsdag 3

Træningsdag 4

Powerpoints til træningsdag 4
Materiale til uddeling på træningsdag  4

Træningsdag 5

Powerpoints til træningsdag dag 5
Materiale til uddeling på træningsdag 5

De 8 værktøjer

'Få sikkerhed og sundhed ind i hverdagen' på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Toolboxtræning udbydes desuden som kursus hos diverse private udbydere af arbejdsmiljøkurser. Træningen er på 22 timer fordelt over fem dage med ca. to uger mellem hver træningsdag.

Baggrund

Toolbox-træning er inspireret af konceptet med TOOLBOX-møder, som praktiseres i byggebranchen i Storbritannien og USA. Det dækker over samarbejdsmøder mellem en formand og hans sjak, som inddrager arbejdsmiljø og sikkerhed. Forskere fra NFA har videreudviklet møderne henimod en decideret træningsuddannelse og tilpasset den danske forhold.

Afrapportering

Pete Kines, Katharina Jeschke, Lars Peter Sønderbo Andersen, Lars Andersen, Johnny Dyreborg, Jeppe Ajslev, Anders Kabel, Ester Jensen. Toolbox-træning: Forbedring af formænds planlægnings- og kommunikationsfærdigheder i byggebranchen. Slutrapport til AMFF. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), maj 2016 

Anden formidling

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA