Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Spørgeskemaer

Her finder du en række spørgeskemaer udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Spørgeskemaerne kan anvendes i det praktiske arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladser og virksomheder.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - Et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø
DPQ findes i to udgaver. En udgave, der er målrettet forskning i psykisk arbejdsmiljø, og en udgave til arbejdspladser, der ønsker at kortlægge og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II)
Forskere på NFA udviklede i 2004-2005 et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II). Spørgeskemaet findes i tre udgaver til tre forskellige målgrupper.

Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser - NOSQ-2002
Spørgeskemaet NOSQ-2002 kan anvendes til at undersøge arbejdsbetingede hudlidelser og eksponeringer i arbejdsmiljøet, som kan føre til hudlidelser.

Nordisk spørgeskema om arbejdsrelateret sikkerhed (NOSACQ-50)
En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedsklima kan bruges til at få en status på det øjeblikkelige sikkerhedsklima og evaluere sikkerhedstiltag, der er sat i gang.

Undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur
En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur kan bruges til at kortlægge sikkerhedskulturen på to niveauer i virksomheder med over 10 ansatte.

Spørgeskema til måling af udbrændthed
Spørgeskemaet kan bruges til at måle egen udbrændthed i forhold til personlig, arbejdsrelateret eller klientrelateret udbrændthed.

Undersøgelse af sikkerhed og arbejdsmiljø for chauffører
Disse to skemaer til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold for distributionschauffører kan bruges til at afdække sikkerheden hjemme i transportfirmaets terminal, i lastbilen og ved aflæsning hos kunder.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, VAI
Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om virksomheders indsatser på arbejdsmiljøområdet. 

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH
Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om, hvordan beskæftigede i Danmark opfatter deres arbejdsmiljø og helbred.

Spørgeskema til måling af social kapital
Formålet med dette spørgeskema er at give arbejdspladser informationer, der kan danne grundlag for overvejelser om, hvor og hvordan arbejdspladsen eventuelt kan sætte ind for at vedligeholde eller forbedre den sociale kapital.