Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II)

Forskere på NFA udviklede i 2004-2005 et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II). Spørgeskemaet findes i tre udgaver til tre forskellige målgrupper.

See the English version here.

NFA har udviklet et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaet findes i en kort, en mellemlang og en lang udgave og er udviklet i forbindelse med undersøgelsen af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø, som er baseret på besvarelser fra 3.517 lønmodtagere i 2004-2005.

Læs mere om undersøgelsen af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø.

Et spørgeskema i tre udgaver

I daglig tale kaldtes de tre udgaver af spørgeskemaet oprindeligt for ”tredækkeren”. De tre udgaver er lavet til tre forskellige målgrupper:

Det korte spørgeskema til virksomheder.

Det mellemlange spørgeskema til arbejdsmiljøprofessionelle

Det lange spørgeskema til forskere.

Brug af spørgeskemaet om psykisk arbejdsmiljø i praksis

Der er flere trin i arbejdet med at kortlægge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en virksomhed. Her kan du læse om, hvad du konkret skal overveje i forløbet og om, hvordan du tolker resultaterne.

Overvejelser før brug af NFA's spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (pdf)

Fra kortlægning til handling. Hvad virker? (pdf)

Sådan udregnes point i NFA's skemaer om psykisk arbejdsmiljø (pdf)