Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - Et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø i to udgaver

NFA har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø – Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - som blev lanceret i 2017, og som findes i to udgaver

Spørgsmålene i Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) belyser 38 forskellige temaer, der fordeler sig på fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø:

  1. Arbejdets indhold og organisering
  2. Krav i arbejdet
  3. Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
  4. Konflikter i arbejdet
  5. Trivsel i arbejdet.

Læs mere og find DPQ spørgeskemaet i de to udgaver

  1. DPQ Forskningsskema: Et valideret spørgeskema, der bredt forsøger at dække de problemstillinger, der kendetegner det psykosociale arbejdsmiljø på nutidige arbejdspladser.
  2. DPQ Arbejdspladsskema: Et anvendelsesorienteret spørgeskema, der forsøger at indfange de mest relevante aspekter af det psykosociale arbejdsmiljø. Arbejdspladsskemaet er en ægte ‘delmængde’ af Forskningsskemaet.

Udviklingen af DPQ spørgeskemaet

I forbindelse med udviklingsarbejdet er de enkelte spørgsmål og de forskellige skalatemaer blevet grundigt analyseret, og forskerne har fundet, at de alle har betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet på tværs af en bred kreds af jobgrupper.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) er blevet testet blandt 4.340 arbejdstagere i Danmark, der fordeler sig på 14 jobgrupper. 

Læs mere om testen af DPQ spørgeskemaet

Du kan læse om testen af DPQ-spørgeskemaets validitet og reliabilitet i NFA's dokumentationsrapport:

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, NFA, Juli 2017, 330 sider.

Baggrund

Det nye spørgeskema bygger videre på NFA’s tidligere spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø - Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II).

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen