Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Spørgeskema til måling af udbrændthed - CBI

Copenhagen Burnout Inventory (CBI) er et spørgeskema, der kan bruges til at måle udbrændthed i forhold til personlig, arbejdsrelateret eller klientrelateret udbrændthed. Spørgeskemaet kan både bruges til at undersøge udbrændthed i større populationer, som fx en arbejdsplads, og til at undersøge, om man selv udviser tegn på udbrændthed.

English version: Copenhagen Burnout Inventory - background, aim and downloads

Udbrændthed kan betragtes som en form for stress-reaktion, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. NFA’s spørgeskema til måling af udbrændthed kan give et billede af, hvor hårdt den enkelte er ramt og kan også bruges til at undersøge, hvor udbredt udbrændthed er på arbejdspladsen.

Om værktøjet

Skemaet er udformet således, at man på en simpel måde kan undersøge udbrændthed på de tre områder. 

  1. Personlig udbrændthed
  2. Arbejdsrelateret udbrændthed
  3. Klientrelateret udbrændthed

På sidste side i skemaet angives, hvordan man kan fortolke resultaterne. 

Baggrund

Spørgeskemaet er udformet i forbindelse med forskningsprojektet PUMA (Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde). 
Ph.d-afhandlingen har titlen: Burnout in Human Service Work – Causes and Consequences. Results of 3-years of follow- up of the PUMA study among human service workers in Denmark.

Hent spørgeskemaet her