Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Undersøgelse af sikkerhed og arbejdsmiljø for chauffører

Disse to skemaer til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold for distributionschauffører kan bruges til at afdække sikkerheden hjemme i transportfirmaets terminal, i lastbilen og ved aflæsning hos kunder.

Formålet

Formålet med registreringsskemaerne er at synliggøre eventuelle problemer på de delområder, der bedømmes og scores.

Om spørgeskemaet 

Spørgeskemaerne kan udfyldes af den enkelte chauffør, der afleverer det til videre behandling i sikkerhedsorganisationen. Det kan også anvendes af sikkerhedsorganisationen i forbindelse med løbende gennemgang af arbejdsmiljøet eller i forbindelse med APV.

Sådan gør du

Når skemaet i udfyldt stand kommer retur til sikkerhedsorganisationen, bør medarbejdere og arbejdsgiverrepræsentant i sikkerhedsudvalget mødes og håndtere de indkomne skemaer. En god måde er, at indskrive konkrete problemer i et elektronisk dokument. Her skal samtidig anføres, hvem der er ansvarlig for løsning af problemet og angives en tidsfrist.

Skema til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold hos distributionschauffører 

Arbejdsmiljø ved aflæsning hos kunder

Vejledning til at udfylde skemaerne

Baggrund

Skemaerne og den tilhørende vejledning er et af resultaterne fra et forskningsprojekt ”Udvikling af sikkerhedskultur i vognmandsfirmaer med godstransport”, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har gennemført i vognmandsfirmaer.