Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, VAI

NFA arbejder pt. på at stille data fra VAI-undersøgelsen til rådighed på en ny og mere brugervenlig måde. Vi forventer, at kunne præsentere den nye visning i løbet af efteråret. Hvis du ønsker at anvende tal fra VAI-undersøgelsen inden da, så kontakt venligst NFA på tlf. 3916 5200 eller nfa@nfa.dk.

Formål

Formålet med dette spørgeskema er at kortlægge danske arbejdspladsers indsatser på arbejdsmiljøområdet – herunder deres håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer, den interne organisering af arbejdsmiljøarbejdet samt arbejdspladsernes konkrete indsatser over for fx støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og løftearbejde.

Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at følge udviklingen i danske arbejdspladser arbejdsmiljøindsats. Resultaterne anvendes først og fremmest af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og virksomhederne, men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for at følge med i udviklingen.

Om værktøjet

Spørgeskemaet er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til løbende at følge udviklingen i danske virksomheders arbejdsmiljøindsats i perioden 2010-2020. Spørgeskemaet består af 57 hovedspørgsmål, som er inddelt i følgende emneområder:

 • Prioritering af arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Fysiske krav
 • Støj
 • Indeklima
 • Sikkerhed og forebyggelse af ulykker
 • Kemikalier, støv og vådt arbejde
 • APV (arbejdspladsvurdering)
 • Rådgivning og information
 • Arbejdsmiljø i arbejdspladsens strategi, drift og ledelse
 • Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
 • Arbejdsmiljøuddannelse

Du kan downloade spørgeskemaet ’Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2015’ fra NFA’s hjemmeside

Spørgeskemaet findes kun på dansk.

NFA har undersøgt virksomhedernes arbejdsmiljøindsats to gange - i 2012 og 2014.

Sådan gør du

Du er velkommen til at downloade spørgeskemaet og anvende det som det er, så længe du krediterer Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Baggrund

I 2011 indgik den daværende regering en politisk aftale om en national arbejdsmiljøstrategi for perioden 2012-2020.

En følge af aftalen var, at NFA udviklede et spørgeskema, som ca. hvert andet år skulle udsendes til et repræsentativt udsnit af danske virksomheder for løbende at kunne følge udviklingen i deres arbejdsmiljøindsats i perioden 2012-2020. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen giver Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne, virksomhederne og andre indenfor arbejdsmiljøområdet mulighed for at identificere arbejdsmiljøforhold, der kræver en ekstra indsats for at leve op til målene i den nationale arbejdsmiljøstrategi.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Peter Linde, NFA