Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Networking - social kapital

Brobyggende social kapital mellem arbejdsteams skal have særlig opmærksomhed

Oprettet den 12. sep 2018 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Colourbox

Et godt samarbejde mellem forskellige arbejdsteams - også kaldet brobyggende social kapital - udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Det skal man bevidst arbejde på at forbedre for derved at opnå en bedre kvalitet i arbejdet og undgå alvorlige fejl. Det kan man læse om i en ny rapport om social kapital.

I en række erhverv er der brug for en høj grad af brobyggende social kapital mellem arbejdsteams. Forestil dig forskellige teams, der hver især bidrager med forskellige dele til den samlede opgaveløsning. Det kan fx være i lufttransporten, hvor teams på jorden, teams i flyet og teams i kontroltårne i forskellige byer, skal samarbejde for at få flyet sikkert på vingerne og ned igen.

I det tilfælde er det klart, at de forskellige teams skal arbejde effektivt sammen og have den samme forståelse af, hvad der skal til for at løse arbejdsopgaven uden alvorlige fejl. De forskellige teams skal også kunne klare udefrakommende udfordringer, så de spontant og koordineret kan ændre retning.

Det samme gælder i særlig grad for fx behandling af komplekse sygdomstilfælde, militære operationer eller andre livsvigtige funktioner. Og selvom det ikke i alle brancher har fatale konsekvenser, hvis samarbejdet svigter, så gælder det dog i alle organisationer, hvor forskellige arbejdsteams skal samarbejde, at det er vigtigt at udvikle den brobyggende sociale kapital for at undgå misforståelser, forsinkelser og andre fejl, der kan få uønskede virkninger og i det hele taget bidrage negativt til arbejdsmiljøet.

Man kan ikke kun sørge for sit eget team

Ovenstående udsagn kommer fra seniorforsker Vilhelm Borg, som står bag den nye rapport om brobyggende social kapital. Det er den sidste i rækken af fire rapporter om social kapital. Han uddyber:

-Man kan ikke sige, at man kun vil arbejde for sit eget arbejdsteam eller kun vil sørge for at samarbejdet forløber godt mellem ens tætteste partnere. Man skal også sørge for, at der er en høj grad af koordination i forhold til de andre teams, som man samarbejder med på arbejdspladsen. Det vil sige, at man skal arbejde aktivt på at forstå, hvilken opfattelse de andre teams har af tingene, da kvaliteten i arbejdet ellers risikerer at blive dårligere, siger Vilhelm Borg.

Resultaterne i rapporten er fremkommet ved at gennemgå den voksende mængde af videnskabelig litteratur om social kapital på arbejdspladsen, som er publiceret indenfor de seneste ti år. Her har Vilhelm Borg både gennemgået reviews, der samler resultaterne af enkeltstudier og kigget på såkaldte metaanalyser, der tager udgangspunkt i en analyse af flere andre analyser.

Fokus på den brobyggende funktion

I rapporten præsenteres en model for den gensidige udveksling i relationen mellem teams i organisationer. Denne model udgør, ifølge Vilhelm Borg, den overordnede forståelse af brobyggende social kapital. Modellen beskriver dels forskellige interaktionshandlinger, der forekommer mellem teams og deres betydning for relationerne og dels en række forskellige typer af ressourcer. Disse ressourcer bliver i litteraturen anset for at have betydning for den brobyggende sociale kapital, og de omfatter 1) fælles normer, 2) kvaliteter i relationen, 3) fælles kognition og 4) fælles motivation (se faktaboksen nederst).

Vælg en person til at varetage brobyggerfunktionen

En ting, man skal være opmærksom på i forhold til den brobyggende social kapital på arbejdspladsen, er, at der er tale om en anden form for kontakt mellem medarbejderne på tværs af forskellige arbejdsteams end mellem medarbejderne indenfor de enkelte teams:

-Der er ofte tale om en mere indirekte kontakt mellem forskellige arbejdsteams, og der foregår ingen automatisk udvikling i den brobyggende sociale kapital – med mindre man gør noget særligt for at udvikle den. Man kan fx udvælge en leder eller nogle teammedlemmer til at varetage brobyggerfunktioner mellem teams. Den eller disse personer skal både identificere sig med deres team og fungere som en repræsentant for gruppens faglighed og praksis. Samtidigt skal teamet kunne identificere sig med brobyggeren for, at det kan fungere, siger Vilhelm Borg.

Ressourcer, der har betydning for den brobyggende sociale kapital i kort form

Fælles normer: Forstået som fælles normer for de handlinger, der er nødvendige at udføre for at opnå nogle gode, fælles resultater

  1. Kvaliteter i relationen: Forstået som tillid, psykologisk sikkerhed og retfærdighed, der muliggør, at parterne i relationen er motiveret til og får mod på at involvere sig i de fælles handlinger.
  2. Fælles kognition: Forstået som fælles tankesæt, der sikrer, at alle forstår opgaven på samme måde, har samme opfattelse af, hvordan samarbejdet skal fungere og ved, hvor den nødvendige viden findes og kan bringes i anvendelse, når det er nødvendigt.
  3. Fælles motivation. Forstået som motivation for at alle teams udvikler nogle fælles mål og et fælles engagement og har tiltro til, at de samlet set har kompetencerne til at imødekomme udfordringer og tilpasse sig hastige forandringer.

Test din virksomheds sociale kapital

Med NFA's spørgeskema om social kapital kan virksomheder og andre måle den sociale kapital på arbejdspladsen på en let måde. Det tager ca. ti minutter at udfylde spørgeskemaet for den enkelte medarbejder.

Læs den nye rapport om brobyggende social kapital

Læs de tre andre rapporter om social kapital og tidligere nyheder

 

Læs tidligere udgivelse om social kapital

Rapporten er udarbejdet for Industriens Branchearbejdsmiljøråd af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø:

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Vilhelm Borg, NFA.