Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Gå-hjem-møde om konsekvenser og forebyggelse af mobning, trusler og vold på jobbet

Oprettet den 5. okt 2018 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Fængselspersonale er en af de jobgrupper, der især er udsat for vold og trusler. Colourbox

Hvad ved vi om forekomsten af negative handlinger, som fx vold, trusler og mobning på jobbet, og hvad er konsekvenserne for den enkelte og for arbejdspladsen som helhed? Og hvordan kan de negative handlinger bedst forebygges? Det kan du høre om på et gå-hjem-møde den 8. november 2018 i Holstebro.

Negative handlinger er betegnelsen for de ubehagelige oplevelser, som medarbejdere kan komme ud for på deres arbejde. Det kan fx være mobning fra kollegaer eller ledere eller vold og trusler om vold fra borgere, elever, patienter eller klienter. De negative handlinger kan hver især have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed.

Mobning

Mobning er en af de negative handlinger på arbejdspladsen, som er risikofaktor for både langvarigt sygefravær og for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Mobning hænger også sammen med en øget risiko for depression, og type 2 diabetes. Noget tyder desuden på, at mobning kan påvirke hele arbejdspladsen.

Vold og trusler

Forekomsten af vold og trusler om vold på arbejdspladserne, er især høj i jobgrupper, som i deres arbejde har tæt kontakt til borgere eller patienter. Fx viser data fra NFA’s undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred 2016, at 16 % af sygeplejerskerne og 30 % af politi- og fængselspersonalet har været udsat for vold indenfor det seneste år. Men også cirka 24 % af underviserne i Folkeskolen har været udsat for trusler om vold og cirka 22 % har været udsat for vold indenfor det seneste år.

Af ovenstående grunde er det vigtigt at arbejdspladserne har viden om risikofaktorer og muligheder for at handle, når de skal i gang med en forebyggelsesindsats.

Om gå-hjem-mødet

På gå-hjem-mødet vil forskere præsentere resultaterne fra tre nye forskningsprojekter om mobning samt vold og trusler om vold på arbejdspladserne for deltagerne. Alle interesserede er velkommen, men tilmelding er nødvendig.

Program

14.00 Velkomst

14.10 Mobning på arbejdspladsen konsekvenser og mekanismer. Professor Åse Marie Hansen, Københavns Universitet (tilknyttet NFA) præsenterer et nyt studie, hvor hun og kollegerne har undersøgt, hvad mobning betyder for ikke-mobbede på arbejdspladser, hvor der forekommer mobning.

14.50 Kaffe/kage pause med networking

15:05 Chikane, trusler og vold og vold mod undervisere i Folkeskolen. Seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø præsenterer resultaterne fra denne undersøgelse, som er gennemført blandt udvalgte folkeskoler.

15. 30 Integreret voldsforebyggelse: Et forebyggelsesprojekt på arbejdspladser i psykiatrien og i kriminalforsorgen. Ph.d.-studerende Sofie Østergaard Jaspers, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og sociolog Dorte R. Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, holder et fælles oplæg om dette igangværende interventionsprojekt.

16.00 Arrangementet slutter.

Tid, sted, og tilmelding

Yderligere oplysninger

Akademisk medarbejder Sanne Westergaard, NFA.