Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Arbejde med foroverbøjet ryg.

Gå-hjem-møde om nye perspektiver på forebyggelse og håndtering af smerter i muskler og led (MSB)

Oprettet den 16. aug 2018 - Af Kirsten Rydahl - Foto: Colourbox

Lifte, jobrotation og smertebehandling er ikke nok til at afhjælpe udfordringerne med smerter blandt medarbejdere på danske arbejdspladser. På dette gå-hjem-møde den 10. september kl. 14.30 præsenterer forskerene nye tilgange til forebyggelse og håndtering af smerter i muskler og led blandt medarbejdere.

En del medarbejdere på danske arbejdspladser døjer i varierende grad med smerter, som nedsætter deres funktions- og arbejdsevne, øger deres sygefravær og kan føre til for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og andelen stiger. Det har store konsekvenser både for den enkelte, for arbejdspladserne og for samfundet.

Indtil nu har man primært satset på at forebygge smerter i muskler og led ved at

  • mindske de fysiske belastninger i arbejdet fx ved at stille tekniske hjælpemidler til rådighed
  • mindske smerterne ved at tilbyde hurtig behandling via egen læge som fx fysioterapi og kiropraktorbehandling.

Men det er ikke tilstrækkeligt til at forebygge og håndtere smerter hos alle arbejdstagere. Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at mindske den fysiske belastning i en række jobs, og at smerter i kroppen kun i begrænset omfang skyldes en for høj fysisk belastning af medarbejderen. Derudover er hurtige individuelle behandlinger oftest kun symptombehandling som ikke fjerner den oprindelige årsag til, at smerter opstår.

Flere arbejdspladser efterspørger derfor indsatser, som kan hjælpe dem til bedre at tilrettelægge og tilpasse arbejdsopgaverne, så medarbejderne undgår en uhensigtsmæssig belastning, men også til at håndtere de problemer, som medarbejdere med smerter oplever.

På dette gå-hjem-møde præsenterer og diskuterer vi viden og perspektiver i at udvikle såkaldt ’smerte-forebyggelses-kompetence’ på arbejdspladser som en ny tilgang til at håndtere smerter i kroppen blandt medarbejdere på danske arbejdspladser.

Program

14.30     Velkomst og introduktion 
               Seniorforsker Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, NFA

14:40     Forebyggelseskompetencer på arbejdspladsen
               Smerter i muskler og led er et udbredt problem bl.a. blandt social- og sundhedsansatte. Vi
               har undersøgt, om vi ved at styrke arbejdspladsens forebyggelseskompetencer kan 
               reducere smerter og sygefravær blandt medarbejdere på plejecentre. Resultater og
               erfaringer fra projektet præsenteres.
               Post.doc Anne Konring Larsen, NFA

15:00     Vejen frem - den svære kommunikation omkring arbejdsfastholdelse
               En koordineret indsats mellem medarbejder, arbejdsgiver, praktiserende læge, og
               kommune er nøglen til succes omkring arbejdsfastholdelse. Projektet ”Vejen Frem” sætter
               fokus på de største udfordringer i dialogen omkring arbejdsfastholdelse af medarbejdere
               med muskel- og skeletbesvær og fysisk krævende arbejde. 
               Seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl, Syddansk Universitet

15.20     Pause og networking, kaffe og kage

15:50     Lænderygsmerter - På tide vi går nye veje
               Verden rundt bliver rygsmerter ikke taget alvorligt. Behandlingen af smerterne har ofte
               ingen effekt og kan endda i nogle tilfælde skade patienterne. Det viser tre banebrydende
               artikler i tidsskriftet The Lancet, som blev offentliggjort i år. Jan Hartvigsen præsenterer
               de vigtigste konklusioner fra artiklerne.
               Professor Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet

16:10     Dialog mellem forskere og deltagere
               Seniorforsker Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, NFA

16.25     Afslutning
               Seniorforsker Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, NFA 

16.30     Tak for i dag

Tid, sted og tilmelding

Yderligere oplysninger

Akademisk medarbejder Sanne Westergaard, NFA