Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Rensningsanlæg. Foto: Colourbox

Gå-hjem-møde om udsættelse for vira, bakterier og skimmelsvampe i arbejdsmiljøet

Oprettet den 10. okt 2018 - Af Kirsten Rydahl - Foto: Colourbox

Mikroorganismer som bakterier, vira og skimmelsvampe kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. På dette gå-hjem-møde vil forskere og praktikere dele deres viden og erfaringer om skadelige påvirkninger fra mikroorganismer i arbejdsmiljøet og hvad man kan gøre for at forebygge og håndtere påvirkningerne.

Vi bliver i bombarderet med dem døgnet rundt – i skoven, omklædningsrummet, supermarkedet, toget, stuen og på arbejdet. Mikroorganismer som svampe, bakterier og vira findes overalt, og vi indånder hundredevis af de små organismer i et enkelt åndedrag.

Vores kroppe er vænnet til dette konstante bombardement af mikroorganismer, men i nogle arbejdsmiljøer kan koncentrationen af luftbårne mikroorganismer være så høj eller have så farlig en karakter, at medarbejderne bliver syge af det. De kan fx få inflammation i luftvejene eller infektioner. Ud over luftbårne mikroorganismer kan man også blive udsat for mikroorganismer ved direkte kontakt.

På dette gå-hjem-møde vil forskere og praktikere dele deres viden og erfaringer om udsættelse for mikroorganismer i arbejdsmiljøet, de relaterede effekter på helbredet og hvad man kan gøre for at forebygge og håndtere det.

Vi vil blandet andet vise eksempler fra studier med skraldemænd og ansatte i gartnerier og fra virksomheder, der forarbejder græsfrø og anvender biobrændsel. Der vil også være separate oplæg fra studier i svinebrug, på rensningsanlæg og ved kloakarbejde.

Program

14:00  Velkommen
Ved seniorforsker Anne Mette Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

14:05  Introduktion med eksempler på udsættelser for mikroorganismer i forskellige arbejdsmiljøer
 Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA, vil give eksempler på udsættelser for mikroorganismer i forskellige arbejdsmiljøer som fx arbejde med plantemateriale og affald og belyse problematikken omkring de tilsyneladende meget forskellige eksponeringsniveauer, der er associeret med helbredsudfald. Kan nyere metoder til identifikation af mikroorganismer hjælpe os til at opnå mere viden om dette?

14:20  Eksempel fra svinebrug, hvor nyere metoder er anvendt til at karakterisere den potentielle udsættelse
Udsættelsen for støv med mikroorganismer i svinestalde kan være høj, og arbejde i svinestalde kan være forbundet med luftvejsproblemer. Ph.d.-studerende John Kerr White, NFA og Aalborg Universitet (AAU), vil fortælle om resultaterne fra et studie, hvor han har identificeret de forskellige arter af svampe og bakterier samt biodiversiteten i støv fra forskellige typer af svinestalde ved hjælp af nyere metoder. 

14:35  Udsættelse for MRSA ved arbejde i svinebrug
I de fleste danske svinebesætninger findes den antibiotikaresistente bakterie, MRSA. Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA, vil fortælle om udsættelse for luftbåren MRSA ved arbejde i svinebrug – blandt andet om, hvor bakterien evt. kan sætte sig i luftvejene ved indånding og om bakteriernes overlevelse i støv, der er taget med ud af svinestalde.

14:45  Pause og networking
Der vil blive serveret the, kaffe og kage.

15:05  Introduktion til arbejde med spildevand
Spildevand indeholder mange forskellige mikroorganismer. Denne korte introduktion til de kommende oplæg vil fokusere på luftbårne vira og endotoksiner fra bakterier, håndhygiejne samt helbredseffekter af udsættelsen. Ved post doc Katrine Uhrbrand, NFA.

15:10  Håndhygiejne ved arbejde på rensningsanlæg
På et renseanlæg er god håndhygiejne et væsentligt element i den forebyggende indsats.. Spildevandsvirksomheden Biofos arbejder med håndhygiejne på flere områder; forebyggelse af kontakt, vaske- og plejerutiner og opfølgning på egen håndvask – hvor effektiv er den? Ved arbejdsmiljøkoordinator John Overmark Hansen, Biofos.

15:20  Udsættelse for endotoksin og effekter på luftvejene ved arbejde på rensningsanlæg og i kloaksystemet
Forsker Pål Graff fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Norge vil fortælle om resultaterne fra et forskningsprojekt vedr. eksponering for endotoksin ved arbejde på rensningsanlæg og i kloakker. Den norske forskningsgruppe bag forskningsprojektet har undersøgt, om der er sammenhæng mellem udsættelse for endotoksin og inflammation i luftvejene i forskellige arbejdsmiljøer.  

15:40  Sammenhæng mellem luftbåren udsættelse for norovirus og diarré blandt spildevandsarbejdere 
Ansatte på rensningsanlæg lider oftere af problemer med akut diarré end ansatte på andre typer af virksomheder. Årsagen til dette kendes ikke, men symptomerne er forenelige med infektion med human norovirus (NoV). Post doc Katrine Uhrbrand, NFA, vil fortælle om et projekt hvor vi har undersøgt årsagssammenhængen mellem diarré blandt spildevandsarbejdere og erhvervsmæssig udsættelse for luftbåren NoV og andre bioaerosoler.

16:00  Dialog og afslutning
Ved seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA

16:15  Tak for i dag.

Tid, sted og tilmelding

Præsentationerne bliver videofilmet og efterfølgende lagt ud på NFA's hjemmeside, så interesserede kan se eller gense dem. Du finder dem under menupunktet 'Tidligere arrangementer'.

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Kirsten Rydahl, NFA