Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Kan løse ansættelser føre til mentale sundhedsudfordringer?

Oprettet den 27. nov 2018 - Af Hanna Sigga Madslund

Antallet af danskere, der betragtes som løst ansatte, ser ud til at være stigende. Et vigtigt arbejdsmiljøspørgsmål er om denne gruppe er i særlig risiko for at udvikle stress og depression? Det vil en gruppe forskere nu undersøge i et nyt treårigt forskningsprojekt.

Mentale sundhedsudfordringer i form af svigtende nattesøvn, stress-, angst- og depressionssymptomer øger risikoen for langvarige sygemeldinger. Løst ansatte uden jobsikkerhed kan være i særlig risiko for at blive ramt, og da denne type usikre ansættelsesforhold antages at være stigende er der god grund til at undersøge, hvilke konsekvenser løse ansættelser har for helbredet.

Netop dette emne har en gruppe forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet nu fået mulighed for at undersøge nærmere i et nyt fælles forskningsprojekt, som har fået penge af Velliv Foreningen.

Ny viden skal bidrage til forebyggende indsats

Forskerne vil både undersøge om, der er en sammenhæng mellem løse ansættelser og stress og depressive symptomer, hvor stort problemet er, og hvad der kan gøres ved det:

-Vi antager, at der er en øget risiko for, at løst ansatte udvikler mentale sundhedsudfordringer. Da flere og flere forventes at få løse ansættelser, er det vigtigt at finde ud af, hvad det betyder i forhold til risikoen for sygdom og i sidste ende for helt at falde ud af arbejdsmarkedet. Den nye viden skal gerne bidrage til, at samfundet og arbejdspladserne kan sætte tidligt ind med forebyggende arbejdsmiljøindsatser for løst ansatte, siger professor Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er projektleder for det nye projekt.

Velliv Foreningen vil fremme mental sundhed i arbejdslivet

Velliv Foreningen, som giver almennyttig støtte til projekter, der fremmer mental sundhed især blandt erhvervsaktive, har netop bevilliget 3 millioner kroner i støtte til forskningen:

-Meget tyder på, at antallet af løst ansatte fremover vil stige støt, og at de samtidigt vil være mere udsatte for at blive ramt af dårlig mental sundhed. Vi vil gerne have grundigt undersøgt, om det er tilfældet. Derfor støtter vi forskningen på området. Hvis forskernes antagelser er korrekte, vil vi også gerne medvirke til, at der kommer opmærksomhed og vejledninger på området, som kan mindske risikoen for mental usundhed ved løse ansættelser, siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv.

Fakta om Velliv Foreningen

  • Velliv Foreningen afsætter hvert år midler til en almennyttig indsats for at øge danskernes mentale sundhed.
  • Alle kan søge om støtte til de almennyttige bevillinger.
  • Formålet med den almennyttige indsats er at forebygge, at erhvervsaktive danskere får problemer med fx stress, angst og depression.

Læs mere på www.velliv.dk

Yderligere oplysninger

Anne Helene Garde, professor, NFA.