Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Ph.d.-forsvar om forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker set fra en folkesundheds-videnskabelig synsvinkel

Oprettet den 12. okt 2018 - Af Hanna Sigga Madslund

Hvem rammes af alvorlige arbejdsulykker, sker ulykkerne hyppigst i små eller store virksomheder, og kan man højne sikkerheden gennem et stærkt ledelsesfokus på sikkerhedskommunikation? Disse spørgsmål sættes i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, når Betina Nørgaard forsvarer sin ph.d.-afhandling den 23. oktober 2018 kl. 14.00 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet.

Ulykker, herunder arbejdsulykker, er et af de største globale problemer for folkesundheden, men emnet får begrænset opmærksomhed. I Danmark hører ulykker, sammen med kræft og hjerte-kar-sygdomme, til de tre største sygdomsgrupper i befolkningen, når man måler på antallet af tabte leveår for borgere under 65 år.

Alvorlige ulykker er særligt bekymrende, da de ofte har betydelige konsekvenser, ikke kun for den enkeltes sundhed, men også for personens sociale trivsel, muligheder i arbejdslivet og for samfundet som helhed. Arbejdsulykker udgør omkring 13 % af de 600.000 alvorlige ulykker, der årligt behandles på danske skadestuer, og de rammer som oftest mandlige arbejdstagere.

Siden 1996 har tre nationale handlingsplaner haft til formål at reducere alvorlige arbejdsulykker på landsplan. Officielle data viser dog endnu ingen markant nedgang i andelen af alvorlige arbejdsulykker set over hele perioden. Der er derfor behov for øget opmærksomhed på problemet med alvorlige arbejdsulykker.

Formålet med ph.d.-afhandlingen

Formålet med dette ph.d.-projekt var at bidrage med et folkesundsvidenskabeligt perspektiv på forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker blandt mandlige arbejdstagere, især inden for bygge- og anlægsbranchen. Konkret blev det undersøgt, dels hvilke industrier og virksomhedsstørrelser, der har flest ulykker, og dels om en intervention på byggepladser kunne fremme ledelsens kommunikationen om sikkerhed, og derigennem øge medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø på pladsen.

I afhandlingens tre studier undersøgte forskerne

 1. hvilken risiko, der er for en ulykke, der kræver hospitalsbehandling, blandt alle erhvervsaktive mænd i Danmark afhængig af industribranche,
 2. hvilken risiko, der er for en ulykke, der kræver hospitalsbehandling, blandt alle bygge- og anlægsarbejdere med manuelt arbejde i Danmark, målt for hver virksomhedsstørrelse (mikro, små, mellemstore og store virksomheder)
 3. en særlig kontrolleret intervention på seks danske bygge- og anlægspladser med fokus på at inddrage sikkerhedskoordinatoren til at øge kommunikationen fra ledelse til medarbejdere om sikkerhed og derigennem øge den rent fysiske sikkerhed for medarbejderne

Ingen af de anvendte målemetoder i afhandlingen, hverken registeranalysens mål for hyppighed af alvorlige arbejdsulykker målt på virksomhedsstørrelse eller byggepladsinterventionen, har tidligere været undersøgt i en dansk sammenhæng. Men i dette projekt har forskerne valgt at anvende mere præcise og metodisk stringente metoder, end man ellers har adgang til ved fx at se på anmeldte arbejdsulykker ift. virksomhedsstørrelse eller ved at måle før og efter en arbejdspladsintervention

Vejledere

 • Associate Professor, PhD Ulla Christensen, Department of Public Health, Section of Social Medicine, University of Copenhagen, Denmark
 • Senior Researcher, Licentiate (statistics), Harald Hannerz, Danish National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark

 

Bedømmelsesudvalg

 • Associate Professor, PhD Kirsten Nabe-Nielsen (forperson), Department of Public Health, Section of Social Medicine, University of Copenhagen, Denmark
 • Professor, Dr.Med.Sci. Marianne Törner, Department of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, University of Gothenburg, Sweden
 • Associate Professor, PhD Claus D. Hansen, Department of Sociology and Social Work, Aalborg University, Denmark

 

Tid og sted

 • Tid: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 14.00 - 17.00.
 • Sted: Center for Sundhed og Samfund (CSS), Bygning 2, lokale 02-2-02, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

 

Forsvaret foregår på engelsk

Interesserede er velkomne. Efter forsvaret er CSS vært ved en reception for inviterede deltagere og andre gæster.  Umiddelbart før forsvaret er det muligt at få en kopi af Betinas afhandling med titlen 'Injury risk and prevention among male workers in Denmark. The public health approach to framing two nationwide follow-up studies of hospital-treated injuries and a workplace safety intervention study'.

Ph.d.-projektet er foregået i et samarbejde mellem

 • Københavns Universitet.
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Harald Hannerz, NFA.