Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Glade medarbejdere. Fotograf: Ukendt

Resultater fra undersøgelsen 'Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2017' (VAI2017)

Oprettet den 17. sep 2018

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har for tredje gang gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger danske virksomheders arbejdsmiljøindsats. Resultaterne offentliggøres i dag i en rapport og i en ny visualisering.

Resultaterne af undersøgelsen 'Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2017' tegner et detaljeret billede af danske virksomheders håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer og konkrete indsatser. Analysen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er baseret på et spørgeskema, som er sendt ud til 8.100 arbejdspladser. Data er indsamlet i fjerde kvartal af 2017 og i første kvartal af 2018, og undersøgelsens resultater er opgjort på baggrund af svarene fra både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter.

Målgruppen er alle med interesse for arbejdsmiljø

Resultaterne af undersøgelsen vil først og fremmest blive brugt af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgiverne og virksomhederne. Men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for følge med i udviklingen.

NFA har tidligere gennemført VAI-undersøgelser i henholdsvis 2012 og 2014, og det er derfor muligt at følge udviklingen over tid for en række spørgsmål.

Læs rapporten om virksomheders arbejdsmiljøindsats 2017

Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljø 2017 – En spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladser i Danmark. NFA, 2018.

Læs resuméet af rapporten om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017

Resumé af rapporten 'Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljø 2017', NFA, 2018

Find alle resultaterne fra VAI2017 i en ny visualisering

De nye spørgeskemadata om Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2012-2017 findes på NFA’s hjemmeside i en ny visualisering, hvor det er muligt at finde alle resultaterne og foretage egne analyser.

Se visualisering af alle resultaterne i Tableau 

Yderligere oplysninger

Forskningschef Peter Linde, NFA.