Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Indkørslen til Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø. Foto: Trine Larsen

Ny viden fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2018

Oprettet den 12. feb 2019 - Af Kirsten Rydahl - Foto: Trine Larsen, NFA

Væsentlige resultater fra NFA’s forskning i arbejdsmiljø i 2018 og deres betydning for praksis præsenteres kort i udgivelsen ’Ny viden 2018’, som NFA netop har offentliggjort.

Interesserede kan nu læse om nogle af de væsentligste forskningsresultater fra NFA’s forskning i 2018. Der er i 2018 offentliggjort i alt 169 videnskabelige artikler, som forskere fra NFA har forfattet eller været medforfatter til.

Resultaterne er fremkommet gennem et omfattende samarbejde med danske og internationale forskere fra Norden, EU og globalt og et tæt samarbejde med virksomheder, arbejdsmarkedets parter og andre i Danmark.

Omtalerne er opdelt efter NFA’s fem forskningsområder

  • Psykosocialt arbejdsmiljø
  • Muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning
  • Arbejdsulykker og sikkerhedskultur
  • Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi
  • Arbejdsmiljøepidemiologi.

Man kan med fordel supplere oversigten over forskningsresultater med information fra NFA’s hjemmeside, nfa.dk – fx nyheder, nyhedsbreve samt NFA’s årsberetninger, der giver et samlet billede af NFA’s forskning, formidling og uddannelsesaktiviteter.

Læs rapporten "Ny viden 2018" - udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), januar 2019.

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Kirsten Rydahl, NFA