Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Colourbox

Ph.d-forsvar om arbejdstid og ulykker

Oprettet den 20. feb 2019 - Foto: Colourbox

Er der en øget risiko for ulykker ved aften- og natarbejde i forhold til dagarbejde? Og kan kort tid mellem to vagter påvirke risikoen for ulykker? Det har Helena Breth Nielsen undersøgt i sin ph.d.-afhandling blandt ansatte i det danske sundhedsvæsen. Hun forsvarer sin afhandling fredag den 22. marts 2019 kl. 13.00 på NFA.

Arbejdstider, som indebærer andet end fast dagarbejde, er udbredt i både Danmark og udlandet. Især sundhedspersonale har ofte aften- og natarbejde, da sundhedsvæsnet skal kunne tilbyde behandling og pleje døgnet rundt. Konsekvenserne for medarbejderne med disse arbejdstider kan være søvnunderskud og træthed, særligt hvis der er kort tid mellem to vagter. Af den grund er træthed foreslået som en mekanisme, der kan forklare sammenhængen mellem aften- og natarbejde og ulykker. Ulykker kan give livslang funktionsnedsættelse, og de er en af hovedårsagerne til dødsfald blandt unge voksne. Det er derfor vigtigt at få undersøgt risikofaktorer for ulykker.

Utilstrækkelig evidens

Den hidtidige forskning af sammenhængen mellem arbejdstid og ulykker er utilstrækkelig. Forskningen er i de fleste tilfælde baseret på tværsnitsundersøgelser, hvor eksponering og udfald er målt samtidig, og der er brugt spørgeskemaer til undersøgelse af deltagernes arbejdstider. Resultaterne kan derfor være påvirket af upræcis information fra deltagerne. Derudover sammenligner man i andre studier ofte dag-, aften- og natarbejdere uden at tage højde for, at forskelle i fx jobfunktioner, livsstil m.m. kan skævvride resultaterne og give et forkert billedet af de mulige årsager.

Ph.d.-projektets formål

Det overordnede formål med ph.d.-projektet har været at undersøge risikoen for ulykker ved aften- og natarbejde samt at undersøge risikoen for ulykker, når der er kort tid mellem to vagter. Ph.d.-projektet bygger på tre studier af danske ansatte i sundhedsvæsnet, der er fulgt ved hjælp af oplysninger fra Dansk ArbejdstidsDatabase (DAD). Databasen indeholder detaljerede oplysninger om de ansattes arbejdstider, og disse data er i projektet blevet koblet med nationale registerdata om ulykker registreret på skadestuer og i dødsattester.

Ph.d-studiet er en del af forskningsprojektet ”Arbejdstid, sikkerhed og ulykker”, der gennemføres ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

  • Tid: Fredag den 22. marts 2019 kl. 13.00.
  • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Forsvaret foregår på engelsk. Interesserede er velkomne. Efter forsvaret afholdes en reception, hvor gæster og andre deltagere er velkomne.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Henrik Brønnum-Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (formand).
  • Lektor Henrik Bøggild, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.
  • Seniorforsker Annina Ropponen, Finnish Institute of Occupational Health, Finland.

Vejledere

  • Professor Åse Marie Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og gæsteprofessor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • Professor MSO Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
  • Seniorforsker Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • Forsker Ann Dyreborg Larsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Finansiering

Ph.d.-projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs mere

Læs om projektet ”Arbejdstid, sikkerhed og ulykker” på NFA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Professor MSO Anne Helene Garde, NFA.