Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17
Unge på lager

Værktøjer hjælper med at gøre forskningen relevant for arbejdspladserne

Oprettet den 7. feb 2019 - Af Jens Kristian Kisbye Dreyer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arbejder på at gøre arbejdsmiljøforskningen relevant for arbejdspladserne. En af måderne er at udvikle værktøjer og virkemidler, som arbejdspladserne selv kan bruge.

Hvordan kan man omsætte arbejdsmiljøforskning til brugbar viden for arbejdspladserne?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har en ambition om at udarbejde anvendelsesorienteret viden og værktøjer, så arbejdspladser og arbejdsmiljøprofessionelle kan omsætte viden fra forskning og analyser til at bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø.

Mange af NFA’s forskere har landets arbejdspladser som deres forskningsfelt, og den tætte kontakt gør det oplagt at udvikle værktøjer på baggrund af den viden, forskerne henter på arbejdspladserne. Derved kan man hjælpe med at forebygge de arbejdsmiljøproblemer, man måske var ude at undersøge til at begynde med. Og det er en ny måde at tænke på for mange forskere.

- Forskellen på NFA og universiteterne, som har masser af grundforskning, er, at man her hos os tager skridtet videre. Her er vi meget mere hands on, siger Henriette Bjørn Nielsen, der er forskningschef på det Psykosociale område og Området for sikkerhed og ulykker på NFA.

Værktøjerne fra NFA spænder vidt. Der er fx instruktionsvideoer om enkle elastikøvelser, der er gode til at forebygge smerter, når man har fysisk krævende arbejde. Der er udførlige spørgeskemaer, der kan hjælpe med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. Og der er også en liste over databaser, hvor man kan hente viden om kemiske stoffer.

Hvad er et 'værktøj'?

NFA's værktøjer er produkter, der har til hensigt at gøre forskningsbaseret viden anvendeligt for dem, forskningen er rettet mod. Det skal altså omsætte forskernes viden til noget, der kan bruges på arbejdspladserne eller af arbejdsmiljøprofessionelle. Produktet kan blive præsenteret som populærformidling på hjemmesider, i pjecer, videoer og i guider, udvikling af apps, onlineværktøjer, spørgeskemaer el. lign.

Forskningsbaseret

Bag hvert værktøj eller virkemiddel, som det også kaldes, ligger grundig evidensbaseret forskning.

 - Vores værktøjer er den praktiske oversættelse af den viden, vi har, siger Anne Cathrine Tjellesen, der er forskningschef for Området for muskel- og skeletbesvær i NFA.

- Der er nogle faktorer, der spiller ind på arbejdsmiljøet – det ved vi fra vores egen forskning og fra den viden, vi får fra andre aktører på området. Med værktøjerne kan vi på den baggrund forsøge at guide folk i nogle hensigtsmæssige retninger eller få dem til at tænke på en anden måde på arbejdspladsen.

Den viden, forskerne har samlet, bliver efter en længere proces, hvor man ofte inddrager de fremtidige brugere, omsat til et værktøj, der gerne skulle kunne bruges på flere typer arbejdspladser. Da værktøjerne bruges på forskellige typer arbejdspladser, bliver de heller ikke brugt på samme måde. Og det er en styrke, mener Anne Cathrine Tjellesen:

- Danske arbejdspladser har vidt forskellige arbejdsopgaver. Derfor skal værktøjer til at håndtere udfordringer i arbejdsmiljøet kunne bruges på mange måder – alt efter behov.

Stor spændvidde i emner og formater

Mange af NFA’s forskningsprojekter har til formål at udvikle et værktøj, arbejdspladserne kan bruge. Et eksempel er det senest udviklede værktøj, Job&Sind, der blev lanceret kort før jul 2018. Her gennemgik forskerne, hvad der var af anbefalinger og standarder i den internationale videnskabelige litteratur om at håndtere psykisk mistrivsel på arbejdet. Anbefalingerne blev kondenseret, tilpasset danske forhold, afprøvet i en ekspert- og en praktikergruppe og til sidst omskrevet, så det nu er 16 konkrete råd til, hvordan arbejdspladser og ledere skaber en kultur, der kan forebygge, rumme og håndtere psykisk mistrivsel blandt medarbejderne.

Nogle af rådene har overskrifter som:

  • Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at ledere og medarbejdere ved, hvor de kan finde information og yderligere viden om psykisk mistrivsel. 
  • Det anbefales, at lederen jævnligt taler med sine medarbejdere om deres trivsel.
  • Det anbefales, at arbejdspladsen jævnligt har kontakt med sygemeldte medarbejdere i fraværsperioden for at sikre tilknytningen til arbejdspladsen.

Rådene uddybes og konkretiseres, og der medfølger anbefalinger til, hvad man kan gøre på arbejdspladserne.

Det såkaldte Stoffenmanager er en helt anden type værktøj. Det er et onlineværktøj, der skal skabe overblik over de kemiske stoffer, man bruger på sin arbejdsplads, og risikovurdere de arbejdsprocesser, stofferne indgår i. På den baggrund kommer værktøjet fx med anbefalinger til tekniske foranstaltninger og personlige værnemidler. Værktøjet er udviklet i Holland, og NFA har stået for den danske version.

Temanyhedsbrev om forskningsbaserede værktøjer

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om forskningsbaserede værktøjer udsendt torsdag den 7. februar 2019.
Læs hele temanyhedsbrevet her.