NFA’s årsberetning 2020

Udvalgte resultater fra arbejdsmiljøforskningen – NFA’s årsberetning for 2020


Stina Vrang Elias:

”Som bestyrelsesformand for NFA er jeg rigtig glad for, at NFA på trods af et år med masser af udfordringer er lykkedes med både at producere et rekordstort antal videnskabelige artikler og ikke mindst at levere viden både til arbejdspladserne og som grundlag for flere forskellige politiske aftaler.”

Forskning, der sætter aftryk illustreret med 3 trins raket

Forskning, der sætter aftryk

NFA er nået langt med at sætte en ny retning med mere fokus på at skabe anvendelsesorienteret viden og styrke samarbejdet med omverdenen. En ny forskning til praksis-strategi, som blev vedtaget i 2020, sætter rammer for dette. Derudover er NFA i gang med at udvikle en systematisk tilgang til at dokumentere det aftryk, som NFA’s forskning har på samfundet.  Som et led heri har NFA udviklet et redskab, der skal bruges til at måle og dokumentere anvendelsen af forskningsviden.

Ny strategi med fokus på løsninger illustreret med svejser

Ny strategi med fokus på løsninger

NFA har vedtaget en ny strategi, der fokuserer på at finde løsninger på konkrete problemstillinger, og viden der virker. NFA vil derfor fremover have endnu mere fokus på interventionsforskning. Det skal bidrage til, at der kommer endnu flere anvisninger til arbejdsmiljørettede indsatser, der kan adressere de arbejdsmiljøudfordringer, som NFA’s forskning identificerer.

Kommunikation i øjenhøjde illustreret med kontorbillede

Kommunikation i øjenhøjde

NFA har udviklet en ny kommunikationsstrategi med fokus på digital og datadreven kommunikation, som netop er vedtaget. NFA’s forskning skal i højere grad være i øjenhøjde med modtagerne og omsættes til målrettede budskaber og handlingsrettet viden og værktøjer, der kan nå helt ud på arbejdspladserne og gøre en forskel.

Forskningsområderne

Forskningsområde: psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø

NFA’s forskning i psykosocialt arbejdsmiljø og helbred undersøger, hvilke faktorer, der kan påvirke det mentale og fysiske helbred og trivsel på arbejdspladsen. Derudover prioriterer NFA forskning i organisation og sociale relationer. Her er udvalgte resultater fra NFA’s forskning i 2020:

Forskningsområde: MSB

Muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning

NFA forsker i de aspekter, der har størst betydning for at forebygge og håndtere smerter i muskler og led primært i fysisk belastede brancher og jobgrupper, og i konkrete tiltag for at forebygge og håndtere smerter, som kan gennemføres på arbejdspladserne. Her er udvalgte resultater fra NFA’s forskning i 2020:

Forskningsområde: kemi

Kemisk arbejdsmiljø

NFA forsker i kemiske stoffer, og hvordan de kan påvirke helbredet ved fx at give kræft, sygdomme i lungerne eller påvirke reproduktionen, hvis man bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet. Det kan både være stoffer, som findes naturligt og kemiske stoffer og partikler, som er fremstillet eller bliver frigivet under arbejdet. Forskningen omfatter også mikrobiologi. Her er udvalgte resultater fra NFA’s forskning i 2020:

Forskningsområde: sikkerhed

Sikkerhedskultur og arbejdsulykker

NFA forsker i, hvilke konkrete tiltag, der virker bedst i forhold til at forebygge ulykker, hvorfor og under hvilke omstændigheder arbejdsulykker sker og i, hvad der skal til for at fastholde en god sikkerhedskultur uden ulykker – også under foranderlige forhold. Her er udvalgte resultater fra NFA’s forskning i 2020:

Forskningsområde: et sundt arbejdsmiljø

Et langt, sundt og sikkert arbejdsliv

NFA forsker i, hvad skal der til for at sikre, at vi får et langt og sikkert arbejdsliv. Det omfatter bl.a. overgange i arbejdslivet, betydningen af de samlede påvirkninger gennem et langt arbejdsliv og årsager til, at nogle skubbes ud af arbejdsmarkedet før tid og andre fortsætter ud over folkepensionsalderen. Her er udvalgte resultater fra 2020:

Udvalgte resultater fra arbejdsmiljøforskningen – NFA’s årsberetning for 2020


NFA årsberetning 2020