NFA’s formidling

NFA formidler forskningsbaseret viden til myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder BFA’erne samt arbejdsmiljøprofessionelle i bred forstand.

Forskningsformidling

Formidling af forskningsviden er en væsentlig forudsætning for at indfri de langsigtede mål for NFA’s indsats og skabe samfundsmæssig impact. 

Forskningsformidlingen målrettes myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder BFA’erne samt arbejdsmiljøprofessionelle i bred forstand. Formidling til arbejdsmiljøprofessionelle vil således fokuseres ikke alene til arbejdsmiljørådgivere, men også andre faggrupper, der i deres arbejde anvender og formidler viden om arbejdsmiljø. Det kan eksempelvis være sundhedsfaglige foreninger, brancheforeninger mv. 

NFA vil have fokus på udvikling af samarbejde, netværk og partnerskaber med relevante aktører og vidensbrobyggere, der kan bidrage til, at den forskningsbaserede viden udbredes og spredes på arbejdpladserne.

Den akademiske impact af NFA’s forskning sikres ved, at NFA publicerer sin forskning i internationale videnskabelige tidsskrifter. Det tilstræbes, at alle globalt kan opnå gratis og direkte fuldtekst-adgang til NFA-publikationer gennem Open Access-publicering. 

NFA offentliggør forskningsresultaterne på NFA’s website, via nyheder og tematiske nyhedsbreve, på konferencer, på NFA’s gå-hjem-møder og på sociale medier.
AT varetager sammen med BFA´erne den brede formidling til arbejdspladserne og NFA vil arbejde tæt sammen med dem for at sikre, at forskningsviden indgår som del af formidlingen til arbejdspladserne.

Læs mere om forskning til praksis

Vigtige kanaler for forskningsformidlingen


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00