Mari-Ann Flyvholm

Publikationer
2019

Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2019

Arbeidsmiljø og helse blant innvandrerpopulasjoner. En systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen i Europa og Canada

Rapport

2019

Fraværsrapport 2019. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Fraværsrapport 2017. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Long-term sickness absence from combined factors related to physical work demands: Prospective cohort study

Tidsskriftartikel

2018

Self-reported or register-based? A comparison of sickness absence data among 8110 public and private employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2018

A systematic review of working conditions and occupational health among immigrants in Europe and Canada

Tidsskriftartikel

2018

Seniorers arbejdsmiljø og helbred. Analyse til seniortænketanken for et længere og godt arbejdsliv

Rapport

2017

Contact allergy to preservatives in patients with occupational contact dermatitis and exposure analysis of preservatives in registered chemical products for occupational use

Tidsskriftartikel

2017

Associations between the workplace-effort in psychosocial risk management and the employee-rating of the psychosocial work environment - a multilevel study of 7565 employees in 1013 workplaces

Tidsskriftartikel

2016

Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata fortrinsvis fra 2010-2014

Rapport

2015

Difficulties in using Material Safety Data Sheets to analyse occupational exposures to contact allergens

Tidsskriftartikel

2015

Exploring environment-intervention fit: A study of a work environment intervention program for the care sector

Tidsskriftartikel

2015

Valid screening questions useful to diagnose hand and forearm eczema are available in the Spanish language, a new tool for global research

Tidsskriftartikel

2014

Isothiazolinones in commercial products at Danish workplaces

Tidsskriftartikel

2014

Prevention package interventions for sectors at high risk attrition and burnout

Konferenceabstrakt til konference

2014

Occupational irritant contact dermatitis diagnosed by analysis of contact irritants and allergens in the work environment

Tidsskriftartikel

2014

Translation and cross-cultural adaptation of the Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002) to German

Tidsskriftartikel

2013

The association between health and sickness absence among Danish and non-Western immigrant cleaners in Denmark

Tidsskriftartikel

2013

Visibility and social recognition as psychosocial work environment factors among cleaners in a multi-ethnic workplace intervention

Tidsskriftartikel

2013

Occupational allergic contact dermatitis diagnosed by a systematic stepwise exposure assessment of allergens in the work environment

Tidsskriftartikel

2013

Improving the psychosocial work environment at multi-ethnic workplaces: a multi-component intervention strategy in the cleaning industry

Tidsskriftartikel

2013

Evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker i døgninstitutioner og hjemmepleje

Rapport

2013

Evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker i bygge- og anlægsvirksomheder

Rapport

2013

Evalueringen af implementeringen af forebyggelsespakker i autovirksomheder i branchen transportmidler

Rapport

2012

Psychosocial work environment among immigrant and Danish cleaners

Tidsskriftartikel

2012

Participation of Danish and immigrant cleaners in a 1-year worksite intervention preventing physical deterioration

Tidsskriftartikel

2012

Associations between psychosocial work environment and hypertension among non-western immigrant and Danish cleaners

Tidsskriftartikel

2012

A quantification of occupational skin exposures and the use of protective gloves among hairdressers in Denmark

Tidsskriftartikel

2012

Hand eczema: Prevalence and risk factors of hand eczema in a population of 2274 healthcare workers

Tidsskriftartikel

2012

Formaldehyde and formaldehydereleasers

Bidrag til bog/antologi

2012

A model for design of tailored working environment intervention programmes for small enterprises

Tidsskriftartikel

2011

Health disparities between immigrant and Danish cleaners

Tidsskriftartikel

2011

Vocational training courses as an intervention on change of work practice among immigrant cleaners

Tidsskriftartikel

2011

Health and sickness absence among immigrants in Denmark: the cleaning sector in perspective

Konferenceabstrakt til konference

2011

Results from Danish Intervention projects on immigrants in the claening trade

Konferenceabstrakt til konference

2011

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010. Resumé og resultater

Rapport

2010

A descriptive study on immigrant workers in the elderly care sector

Tidsskriftartikel

2010

Formaldehyde-releasers in cosmetics: relationship to formaldehyde contact allergy. Part 1: Characterization, frequency and relevance of sensitization, and frequency of use in cosmetics

Tidsskriftartikel

2010

Formaldehyde-releasers in cosmetics: relationship to formaldehyde contact allergy. Part 2: Patch test relationship to formaldehyde contact allergy, experimental provocation tests, amount of formaldehyde released, and assessment of risk to consumers allergic to formaldehyde

Tidsskriftartikel

2010

Formaldehyde-releasers: relationship to formaldehyde contact allergy. Part 1. Formaldehyde-releasers in clothes: durable press chemical finishes

Tidsskriftartikel

2010

Formaldehyde-releasers: relationship to formaldehyde contact allergy, Part 2: Metalworking fluids and remainder

Tidsskriftartikel

2010

Formaldehyde-releasers: relationship to formaldehyde contact allergy. Part 1: Metalworking fluids and remainder

Tidsskriftartikel

2010

Formaldehyde-releasers: relationship to formaldehyde contact allergy. Part 2. Formaldehyde-releasers in clothes: durable press chemical finishes

Tidsskriftartikel

2010

The impact of an intervention focusing on communication and collaboration in a multiethnic workplace within school cleaning: the make a difference project

Konferenceabstrakt til konference

2010

Visibility and recognition as social factors in work environment interventions among cleaners with immigrant backgrounds

Konferenceabstrakt til konference

2010

Hand and wrist /forearm eczema, pilot prospective procedure to validate the short Spanish version of the Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002)

Konferenceabstrakt til konference

2010

Vocational training courses as a tool for risk intervention and change of work practice among immigrant cleaners

Konferenceabstrakt til konference

2010

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark

Rapport

2010

Udenlandsk arbejdskraft i Norden - Sammenfatning af landerapporter fra forprojekt til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt

Rapport

2009

Principles and methodology for translation and cross-cultural adaptation of the Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002) to Spanish and Catalan

Tidsskriftartikel

2009

Self-reported occupational skin contact with cleaning agents and the risk of disability pension

Tidsskriftartikel

2009

Formaldehyde releasers: relationship to formaldehyde contact allergy. Contact allergy to formaldehyde and inventory of formaldehyde-releasers

Tidsskriftartikel

2009

Formaldehyde en formaldehydedonoren. 1, Formaldehyde, een lastig contactallergeen

Tidsskriftartikel

2009

Dermatosis profesionales. Adaptación transcultural del cuestionario Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002) del inglés al castellano y al catalán [Occupational dermatoses: Cross-cultural adaption of the Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002) from English to Spanish and Catalan)

Tidsskriftartikel

2008

Experiences with implementation of evidence-based prevention programs to prevent occupational skin diseases in different occupations

Tidsskriftartikel

2008

Skin problems reported by the Danish health care worker cohort of 2004

Konferenceabstrakt til konference

2008

The use of questionnaire versus telephone interview in skin studies

Konferenceabstrakt til konference

2008

Nordic occupational skin questionnaire, Spanish cultural adaptation

Konferenceabstrakt til konference

2008

Descriptive study on immigrant workers in the elderly care sector

Konferenceabstrakt til konference

2008

Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen (SPIR)

Konferenceabstrakt til konference

2007

Identification of subjects with atopic dermatitis in questionnaire studies

Tidsskriftartikel

2007

Self-reported hand eczema in a hospital population

Tidsskriftartikel

2007

Arbejdsbetingede hudlidelser kan forebygges

Tidsskriftartikel

2007

Implementing intervention programs

Konferenceabstrakt til konference

2007

Experiences from intervention studies on occupational dermatitis at work-places with wet work

Konferenceabstrakt til konference

2007

Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark. Resultater og konklusioner

Rapport

2007

SOSU'er årgang 2004 - det første år. Arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmiljø, ressourcer og helbred

Rapport

2006

A study of the implementation process of an intervention to prevent work-related skin problems in wet-work occupations

Tidsskriftartikel

2006

Kemien i det danske arbejdsmiljø 1

Tidsskriftartikel

2006

Kemien i det danske arbejdsmiljø 2

Tidsskriftartikel

2006

Economic evaluations of occupational health interventions at the National Institute of Occupational Health, Denmark

Konferenceabstrakt til konference

2006

Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002) - more translations needed

Konferenceabstrakt til konference

2006

Intervention to prevent occupational skin diseases from wet work in the food processing industry

Konferenceabstrakt til konference

2006

High-fat petrolatum-based moisturizers and prevention of work-related skin problems in wet-work occupations

Tidsskriftartikel

2006

OEESC-2005 - Summing up on the theme irritants and wet work

Tidsskriftartikel

2006

Nordic Occupational Skin Questionnaire - call for more translations

Konferenceabstrakt til konference

2006

Intervention on work-related skin diseases in a hospital

Konferenceabstrakt til konference

2006

Nordic occupational skin questionnaire - call for more translations

Poster

2006

Intervention on work related skin diseases in a hospital

Poster

2006

Sund hud og god håndhygiejne

Andet bidrag

2006

Resultater fra et interventionsstudie om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser på Storstrømmens Sygehus, Næstved

Rapport

2006

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe?

Andet bidrag

2005

A randomised controlled intervention study on prevention of work related skin problems among gut cleaners in swine slaughterhouses

Tidsskriftartikel

2005

Resultater fra et interventionsstudie om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser på mejerier

Rapport

2005

Interventioner der virker

Konferenceabstrakt til konference

2005

Intervention over for arbejdsbetingede hudlidelser ved vådt arbejde

Konferenceabstrakt til konference

2005

Implementation of an occupational skin disease prevention programme in Danish cheese dairies

Tidsskriftartikel

2005

Results from an intervention to prevent occupational skin diseases from wet work in the food processing industry

Konferenceabstrakt til konference

2005

Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002)

Konferenceabstrakt til konference

2005

Brug creme og handsker - undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Andet bidrag

2005

Preservatives in registered chemical products

Tidsskriftartikel

2005

Results from an intervention to prevent occupational skin diseases from wet work in the food processing industry

Poster

2005

Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002) - a tool for surveying work-related skin diseases

Poster

2004

Sources of information on the occurrence of chemical contact allergens

Bidrag til bog/antologi

2004

Computerised product database: registered chemical contact allergens

Bidrag til bog/antologi

2004

Eczema, skin symptoms and risk factors among hospital employees

Konferenceabstrakt til konference

2004

Intervention on work-related skin problems among gut cleaners

Konferenceabstrakt til konference

2004

Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002)

Konferenceabstrakt til konference

2004

Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002)

Poster

2004

Identification of subjects with atopic dermatitis in questionnaire studies

Konferenceabstrakt til konference

2004

How to change habits at wet work - an implementation research study

Konferenceabstrakt til konference

2004

Håndbog for arbejdsmiljøprofessionelle i forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser

Rapport

2004

Undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Andet bidrag

2004

Evidence-based intervention on work-related skin problems in wet work occupations

Konferenceabstrakt til konference

2004

Resultater fra et interventionsstudie om forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser i tarmrenserier på svineslagterier

Rapport

2004

Dokumentationsrapport om risikofaktorer og forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser ved vådt arbejde

Rapport

2003

Formaldehyde

Bidrag til bog/antologi

2003

NOSQ-2002 - Frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar

Konferenceabstrakt til konference

2003

Eksponering for phthalater

Tidsskriftartikel

2003

Study protocol for a co-ordinated Nordic questionnaire survey on work-related skin diseases

Rapport

2003

NOSQ-2002 - Nordisk frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar

Poster

2003

Skin problems among employees included in the Danish work environment cohort study 2000

Konferenceabstrakt til konference

2003

Performance of questions designed to detect subjects with atopic dermatitis in questionnaire studies

Konferenceabstrakt til konference

2003

Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002) - a tool for surveying work-related skin diseases

Konferenceabstrakt til konference

2003

Eksponeringsvurdering af plastblødgørere

Tidsskriftartikel

2003

Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002) - a tool for surveying work-related skin diseases

Poster

2003

Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002) - a tool for surveying work-related skin diseases

Konferenceabstrakt til konference

2003

Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002): a new tool for surveying occupational skin diseases and exposure

Tidsskriftartikel

2003

Nordic occupational skin questionnaire (NOSQ-2002) - a tool for surveying work-related skin diseases

Poster

2002

Latexallergi og hanskereaksjoner

Tidsskriftartikel

2002

Work practices and behavioral modifications - Evidence-based prevention programs and implementation at workplaces

Konferenceabstrakt til konference

2002

NOSQ - 2002 - nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar

Konferenceabstrakt til konference

2002

Den mulige gevinst af forebyggelse af sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet

Rapport

2002

Nordic Occupational Skin Questionnaire - NOSQ-2002. Nordic questionnaire for surveying work-related skin diseases on hands and forearms and relevant exposures

Rapport

2002

Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Rapport

2001

Latex-allergi og -handsker

Tidsskriftartikel

2001

Latexallergi og handskereaktioner

Tidsskriftartikel

2001

Exposure assessment

Bidrag til bog/antologi

2001

Latexallergi og handskereaktioner

Tidsskriftartikel

2001

Uusi kyselykaavake - työväline työperäisten ihottumien seurantaan ja tutkimiseen pohjoismaisena yhteistyönä

Tidsskriftartikel

2001

Nordic questionnaire for surveying work-related skin diseases

Konferenceabstrakt til konference

2001

NOSQ - Nordic Occupational Skin Questionnaire. A tool for surveying work-related skin diseases

Konferenceabstrakt til konference

2001

NOSQ - the Nordic occupational skin questionnaire - a tool for surveying work-related skin diseases

Konferenceabstrakt til konference

2001

NOSQ-2000 - Nordic Occupational Skin Questionnaire. A questionnaire tool for surveying work-related skin diseases and exposure

Tidsskriftartikel

2001

Hudproblemer

Andet bidrag

2001

Forebyggelse af kontakteksemer

Rapport

2001

Hudproblemer

Andet bidrag

2000

Sources of information on the occurrence of chemical contact allergens

Bidrag til bog/antologi

2000

Computerised product database. Registered chemical contact allergens

Bidrag til bog/antologi

2000

Nordic questionnaire for surveying work-related skin diseases

Konferenceabstrakt til konference

2000

Rengøringsmidler

Bidrag til bog/antologi

2000

Formaldehyde and formaldehyde releasers

Bidrag til bog/antologi

2000

Nordic questionnaire for surveying work-related skin diseases

Konferenceabstrakt til konference

2000

Værktøj til arbejdsmiljøvurdering af rengøringsydelser. Etablering af model for forhåndsvurdering af arbejdsmiljøbelastninger til brug ved afgivelse af udbud og tilbud på rengøringsydelser

Rapport

1999

Classification criteria for skin-sensitizing chemicals: a commentary

Tidsskriftartikel

1999

Formaldehyde allergy: a follow-up study

Tidsskriftartikel

1999

Allergi og allergifremkaldende stoffer

Bidrag til bog/antologi

1998

Udviklingen i registreringen af kontaktallergener i kemiske produkter, 1990-1998

Konferenceabstrakt til konference

1998

Forebyggelse af kontakteksem

Rapport

1997

Formaldehyde allergy - a follow up study

Konferenceabstrakt til konference

1997

Threshold for occluded formaldehyde patch test in formaldehyde- sensitive patients. Relationship to repeated open application test with a product containing formaldehyde releaser

Tidsskriftartikel

1997

Formaldehyde exposure at the workplace and in the environment

Tidsskriftartikel

1997

Improving the ingredient labelling of industrial products

Konferenceabstrakt til konference

1997

Criteria for classification of skin and airway sensitizing substances

Konferenceabstrakt til konference

1997

Prevention program for food handlers. An intervention study

Konferenceabstrakt til konference

1997

Criteria for classification of skin- and airway sensitizing substances in the work and general environments

Bog

1997

Introduction to the Nordic proposal for a classification system for chemical allergens in the working environment

Bidrag til bog/antologi

1996

Comparison of two tests for clinical assessment of formaldehyde exposure.

Tidsskriftartikel

1996

Prevention by exposure assessment

Bidrag til bog/antologi

1996

Criteria for classification of skin- and airway sensitizing substances in the work and general environments.

Rapport

1996

Kemikaliebrug i danske virksomheder.

Tidsskriftartikel

1996

Criteria for classification of skin sensitizing substances.

Konferenceabstrakt til konference

1996

Concentration threshold of formaldehyde exposure

Konferenceabstrakt til konference

1995

National survey on the use of chemicals in the working environment: estimated exposure events

Tidsskriftartikel

1995

Prevention by exposure assessment

Konferenceabstrakt til konference

1995

Prevention program for food handlers. An intervention study

Konferenceabstrakt til konference

1995

Classification of contact allergens. Evaluation of previously proposed criteria

Tidsskriftartikel

1995

Skin Allergy: Exposures and dose-response relationships

Bidrag til bog/antologi

1995

Prevention of allergic contact sensitization

Bidrag til bog/antologi

1995

Experiences with a proposal for classification of contact allergens.

Konferenceabstrakt til konference

1994

Kemikalieforbrug og eksponering i danske virksomheder, 1989. AMI- rapport nr 43

Rapport

1994

Kontaktallergener i kemiske produkter. Undersøgelser baseret på det danske Produktregister (PROBAS) samt udvikling af metoder til anvendelse af registerbaserede eksponeringsmål. AMI-rapport nr. 42 1994

Rapport

1994

Testing and discussion of the proposed criteria for the ability of chemical substances to cause allergy and hypersensitivity in the skin and the lower airways. Summary report. NKB Committee and Work Reports 1994:03 E

Rapport

1994

Afprøvning og diskussion af forslag til kriterier for kemiske stoffers evne til at fremkalde allergi og overfølsomhed i hud og nedre luftveje. Sammenfattende rapport. NKB Utskotts- och arbetsrapporter 1994:03

Rapport

1994

Comparison of two tests used for clinical assessment of formaldehyde exposure. Second Congress of the European Society of Contact Dermatitis; 1994 Oct 6-8; Barcelona

Konferenceabstrakt til konference

1993

Arbejdsmiljø og helbred ved rengøringsarbejde. Bind 2

Bog

1993

Exposure to contact allergens from cleaning agents

Konferenceabstrakt til konference

1993

Contact allergens in registered cleaning agents for industrial and household use

Tidsskriftartikel

1993

Exposure to contact allergens from cleaning agents

Konferenceabstrakt til konference

1993

Contact allergens in chemical products

Konferenceabstrakt til konference

1993

Identification of formaldehyde releasers and occurrence of formaldehyde and formaldehyde releasers in registered chemical products

Tidsskriftartikel

1992

PROBAS: The Danish Product Register Data Base - a national register of chemical substances and products

Tidsskriftartikel

1992

Allergic contact dermatitis from formaldehyde. A case study focusing on sources of formaldehyde exposure

Tidsskriftartikel

1992

Kontaktallergener i kemiske produkter. Undersøgelser baseret på det danske Produktregister (PROBAS) samt udvikling af metoder til anvendelse af registerbaserede eksponeringsmål.

Ph.d.-afhandling

1992

Identifikation og forekomst af formaldehyd releasere (abstract)

Bidrag til bog/antologi

1992

Sources of information on formaldehyde exposure. Reliability of the chromotropic acid test (abstract)

Bidrag til bog/antologi

1991

Contact allergens in registered chemical products

Tidsskriftartikel

1991

Vejledende liste over officielt anerkendte allergener i Norden og Tyskland

Bidrag til bog/antologi

1991

Formaldehyd-eksponering hos kontaktallergi-patienter (abstract)

Bidrag til bog/antologi

1990

Positive patch test results of unknown relevance explained by a database on chemical products

Tidsskriftartikel

1990

Sensitizing risk of butylated hydroxytoluene based on exposure and effect data

Tidsskriftartikel

1990

Hud og luftveje

Bidrag til bog/antologi

1990

Hud og allergi. Kompendium II

Bog

1990

Aminer i hærdere. Kortlægning af kemiske kontaktallergener i registrerede produkter (abstract)

Bidrag til bog/antologi

1989

Antallet af registrerede stoffer og produkter stiger støt

Tidsskriftartikel

1987

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Arbejdstilsynet

Tidsskriftartikel

1987

Produktregistret - hvad indeholder det

Tidsskriftartikel

1987

The Product Register, a national register of chemical and biological products used in the work place

Bog

1987

Idekatalog vedrørende kortlægning og overvågning af stof/materialeområdet. Internt dokument

Bog

1987

KRAN-Delrapport. Forslag til handlingsplan for området arbejdsbetinget allergi

Rapport