Henriette Bjørn Nielsen

Projekter

2024

Evaluering af forløb med konsulenter fra besøgsteamet under BFA Velfærd og Offentlig administration

maj 2022 - december. 2024

Virker støtten fra besøgsteamet efter hensigten? Det ønsker BFA Velfærd og Offentlig administration (BFAV) at undersøge. De har derfor bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at ...

2024

Følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler: evaluering af en omfattende organisatorisk indsats (FølHosp)

august 2021 - juli. 2024

I dette projekt evaluerer vi en omfattende organisatorisk indsats til forbedret forebyggelse og håndtering af følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler

2022

Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark (USO-DK)

august 2021 - december. 2022

I dette projekt foretager vi en nuanceret kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke.

2022

Natarbejde, diabetes og hjertesygdom

januar 2016 - juni. 2022

Formålet med projektet er at skabe ny viden om mulige mekanismer mellem natarbejde og risikoen for diabetes og hjertekarsygdomme, herunder tidligelige biologiske markører.

2022

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - juni. 2022

I dette projekt udvikler vi værktøjer til at hjælpe virksomheder med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00