Helle Soll-Johanning

Publikationer

1995

Dieseludsatte arbejderes cancermønster

Konferenceabstrakt til konference

1994

Studies in familial aggregation of colorectal cancer

Konferenceabstrakt til konference


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00