Elizabeth Bengtsen

Publikationer
2019

Effectiveness of workplace interventions in rehabilitating musculoskeletal disorders and preventing its consequences among workers with physical and sedentary employment: Systematic review protocol

Tidsskriftartikel

2019

Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø: Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis

Bog

2018

Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace

Tidsskriftartikel

2017

Identifying knowledge gaps between practice and research for implementation components of sustainable interventions to improve the working environment – A rapid review

Tidsskriftartikel

2017

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader

Rapport

2017

Systematic literature review on the effects of occupational safety and Health (OSH) interventions at the workplace

Rapport

2015

Safety interventions for the prevention of accidents at work. Protocol

Tidsskriftartikel

2015

Hvordan øger vi tilgængeligheden af relevant dokumentation til brug for arbejdsmiljøarbejdet?

Konferenceabstrakt til konference

2014

Forskning som virkemiddel i arbejdsmiljøreguleringen

Konferenceabstrakt til konference

2013

Review af ulykkesforebyggelsen - review af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker

Rapport

2013

Young workers' occupational safety and health risks in the Nordic countries

Rapport

2012

Systematic retrieval of studies on work safety interventions

Konferenceabstrakt til konference

2006

Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakke-skulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang

Rapport

2005

The influence of major monitor factors on eye irritation related symptoms during pc work - a literature review

Konferenceabstrakt til konference

2005

The influence of major monitor factors on eye irritation related symptoms during PC work - a literature review

Konferenceabstrakt til konference

1999

Toksikologisk litteratur, databaser og videncentre

Bidrag til bog/antologi