Keld Alstrup Jensen

Projekter

2024
2023

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - december. 2023

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2023

Fornyet fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø

januar 2020 - december. 2023

Programmet ´Forøget fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø´, FFIKA, blev igangsat i februar 2020 som udmøntning af en del af arbejdsmiljøforliget 2019, hvor der blev omprioriteret i alt 30 mio. kr....

2023

Innovative Nanoinformatics models and tools: towards a Solid, verified and Integrated Approach to Predictive (eco)Toxicology

januar 2019 - august. 2023

Avanceret computerbaseret metode til test og vurdering af nanomaterialers miljø- og helbredseffekter og risikoledelse under udvikling baseret på de seneste computermodeller til risikovurdering og kuns...

2023
2023

Implementation of Risk Governance: meeting the needs of nanotechnology

januar 2019 - februar. 2023

Gov4Nano projektet vil etablere et bredt accepteret selvetableret råd og værktøjer til moderne risikoledelse og sikker innovation indenfor nanoteknologi. For at understøtte virksomheders risikoledelse...

2021

Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

2019

caLIBRAte - test, kalibrering og implementering af et nyt model-baseret system til risikostyring under innovation og produktion af tekniske nanomaterialer

maj 2016 - oktober. 2019

Formålet med caLIBRAte-projektet er at etablere og validere et state-of-the-art modelsystem til at kunne vurdere risiciene af tekniske nanomaterialer og nano-produkter under udvikling og lancering af ...

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Bæredygtige nanoteknologier (SUN)

oktober 2013 - december. 2018

Målet med SUN-projektet var at udvikle et brugervenligt hjælpeværktøj, som er baseret på en kombination af risikovurderinger af nanomaterialer gennem hele deres livscyklus.

2018

DUSTINANO – Nanomaterialers støvning

oktober 2013 - november. 2018

Formålet er at udvikle fem europæiske standardmetoder til reproducerbar bestemmelse af nanomaterialers støvningsindeks relevant for forskellige arbejdsprocesser.

2018

NANoREG2

september 2015 - august. 2018

2017

En fælles europæisk tilgang til regulering af teknisk fremstillede nanomaterialer

januar 2012 - marts. 2017

Målet med NANoREG er at give lovgivere og myndigheder adgang til den nyeste viden som grundlag for deres regulering af anvendelsen af fremstillede nanomaterialer.

2017

NANoREG

januar 2012 - marts. 2017

The innovative and economic potential of Manufactured Nano Materials (MNMs) is threatened by a limited understanding of the related EHS issues. While toxicity data is continuously becoming available, ...

2013

Udvikling af bæredygtige løsninger inden for nanoteknologibaserede produkter - NanoSustain

januar 2010 - april. 2013

Dette projekt vil medvirke til at forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb.

2013

NANOGENOTOX - Vurdering af sikkerheden ved tekniske nanomaterialer gennem karakterisering af deres potentielle genotoksiske risiko

marts 2010 - februar. 2013

Formålet med dette forskningsprojektet er at identificere eller udvikle pålidelige testmetoder til at karakterisere teknisk fremstillede nanomaterialer og vurdere den potentielle risiko for, at de kan...

2010

NANOTOOL - Arbejdsmiljøkatalog om håndtering af nanopartikler

november 2008 - september. 2010

Formålet med dette projekt er at udarbejde et arbejdsmiljøkatalog med konkrete eksempler, som kan bruges som inspiration og vejledning på danske laboratorier og produktionsvirksomheder vedrørende hånd...

2008

NANOTOX

oktober 2006 - oktober. 2008

Projektet skitserer en strategi til bestemmelse af, hvordan nanopartiklers fysisk-kemiske egenskaber påvirker deres potentielle toxicitet.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00