Projekter

2020

Eksponering for mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø efter implementering af nye retningslinjer for affaldssortering og dermed følgende reduktion i tømningsfrekvens

oktober 2018 - december. 2020

Arbejde som skraldemand fører til eksponering for mikroorganismer som potentielt kan give helbredseffekter. Vi vil igennem en workshop og et litteraturstudie opnå og formidle viden inden for dette omr...

2014

Organisk støv i vækstgartnerier

april 2010 - december. 2014

Dette projekt forventes at tilvejebringe essentiel ny viden, som kan anvendes til i praksis at forebygge eksponering for organisk støv ved arbejde i gartnerier, og dermed også forebygge udvikling af l...