Malene Friis Andersen

Publikationer
2019

Impact of depressive symptoms on worklife expectancy: A longitudinal study on Danish employees

Tidsskriftartikel

2019

Occupational identities and physical exertion in (re)configurations of new technologies in eldercare

Tidsskriftartikel

2018

Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 4. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejder-relationer

Rapport

2018

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

Poster

2017

Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 1. En syntese af begrebet social kapital på arbejdspladsen

Rapport

2017

Ledernes rolle og ansvar i forhold til medarbejdernes stress

Konferenceabstrakt til konference

2016

Tag din stress alvorligt

Tidsskriftartikel

2016

Din stress påvirker organisationen

Tidsskriftartikel

2016

Ledernes udfordringer og muligheder i håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer

Rapport

2015

Struggling at work - a qualitative study of working Danes with depressive symptoms

Tidsskriftartikel

2015

Implementation of the Danish return-to-work program: process evaluation of a trial in 21 Danish municipalities

Tidsskriftartikel

2014

How do workers with common mental disorders experience a multidisciplinary return-to-work intervention? A qualitative study

Tidsskriftartikel

2014

Sygemeldte med Common Mental Disorders. En kvalitativ analyse af Tilbagevenden til Arbejdet-processen samt working mechanisms i Det Store TTA-projekt

Ph.d.-afhandling

2014

Struggling at work. A Qualitative study of working Danes with depressive symptoms

Konferenceabstrakt til konference

2013

Nye perspektiver på stress i arbejdslivet

Bidrag til bog/antologi

2013

Når omfavnelse bliver kvælertag: hvordan kan arbejdet blive et spørgsmål om liv eller død?

Bidrag til bog/antologi

2012

Meta-synthesis of qualitative research on return to work among employees with common mental disorders

Tidsskriftartikel

2012

The Danish national return-to-work program - aims, content, and design of the process and effect evaluation

Tidsskriftartikel

2012

Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

Rapport

2012

What facilitates and prevents return to work among employees with common mental disorders - results from a meta-synthesis of qualitative research

Konferenceabstrakt til konference

2012

Sammenfatning. Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

Rapport

2011

Return to work among employees with long-term sickness absence in eldercare: a prospective analysis of register-based outcomes

Tidsskriftartikel

2010

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Rapport