Karin Sørig Hougaard

Projekter

2024

Mapping exposures-induced immune effects: connecting the exposome and the immunome

december 2019 - december. 2024

Studie undersøger hvordan eksponeringer i arbejdsmiljøet påvirker immunsystemet og risikoen for at udvikle autoimmune sygdomme

2023

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - december. 2023

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2022

Hvordan kommer inflammation fra mor til foster?

januar 2018 - december. 2022

Projektet vil undersøge, hvordan inflammation breder sig fra den gravide kvinde til fostret

2022

Fornyet fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø

januar 2020 - december. 2022

Programmet ´Forøget fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø´, FFIKA, blev igangsat i februar 2020 som udmøntning af en del af arbejdsmiljøforliget 2019, hvor der blev omprioriteret i alt 30 mio. kr....

2022

An alternative method for testing acute inhalation toxicity of pesticides

april 2019 - juni. 2022

Kan en cellefri in vitro-test bruges til at teste, hvor giftige pesticider er for mus, der indånder dem, og dermed erstatte tests på dyr? Det skal dette forskningsprojekt undersøge.

2021

Doc-X generation - en national fødselskohorte

januar 2019 - december. 2021

Den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X, gør det muligt at undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten.

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - juli. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2020

FWC ECHA/2015/50 - Lot 1 - SR 16

august 2019 - maj. 2020

2019

Prænatal stress og allergi

januar 2016 - december. 2019

Projektet skal bruges til at tilrettelægge et arbejdsmiljø, der kan fastholde kvinder på arbejdsmarkedet og forebygge allergisk sygdom hos deres børn.

2019

NANOPACK – Forsøgsproduktion af nanobaseret antibakteriel emballage til fødevarer

januar 2017 - december. 2019

Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Med mor på Job

juni 2015 - december. 2018

Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fasth...

2016

Lungesurfaktant funktion in vitro - imprægneringsprodukter

juli 2015 - juni. 2016

Projektet har til formål at undersøge brugbarheden af en dyrefri screeningsmetode til undersøgelse af imprægneringssprayprodukters toksicitet. I projektet indgår både in vivo- og in vitro-toksikologis...

2014

Arbejdsmiljø og reproduktion - MINERVA

januar 2008 - december. 2014

Forskningsprogrammet blev iværksat for at sætte reproduktionsskader og arbejdsmiljø på dagsordenen i dansk forskning.

2010

Arvelige mutationer efter prænatal udsættelse for nanopartikler

januar 2009 - december. 2010

Projektet har undersøgt, om udsættelse for nanopartikler i fostertilstanden giver øget kromosom instabilitet hos mus.

2010

Stress i fostertilstanden som risikofaktor for psykiske lidelser

oktober 2007 - december. 2010

Formålet med dette projekt er at undersøge, om stress under fosterets udvikling udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00