Projekter

2025

Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever

januar 2023 - december. 2025

Lærlinge og elever har en forøget risiko for arbejdsulykker. Kan en koordineret indsats fra erhvervsskoler og lærepladser bidrage til mere sikre elev- og lærepladser i fremtiden? Det vil projektet und...

2023

Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

maj 2019 - december. 2023

Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?

2023

Evaluering af initiativ med supplerende dialog og vejledning

oktober 2020 - oktober. 2023

Projektet er en evaluering af et forsøg gennemført af arbejdstilsynet om øget dialog og vejledning i forbindelse med at der afgives påbud til arbejdspladser.

2022

Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser

oktober 2017 - juni. 2022

Projektet skal bidrage til at reducere risikoen for alvorlige arbejdsulykker på danske arbejdspladser ved at udvikle en metode, der sikrer, at sikkerhed på arbejdspladsen bliver en del af ledelsens da...

2021

NIOSH-USA landbrugsstudie

september 2016 - september. 2021

2021

Sikre landbrug

oktober 2018 - marts. 2021

Projektet Sikre Landbrug skal undersøge, om man kan mindske antallet af ulykker med en systematisk kortlægning af risikofaktorerne og ledertræning i landbruget. Det er det første projekt, der sætter s...

2020

Vision Zero – internationalt samarbejde

januar 2016 - december. 2020

2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Hvordan tilrettelægges arbejdstiden bedst muligt? Og hvordan er sikkerheden på arbejdet på forskellige tidspunkter af døgnet? Disse spørgsmål vil forskerne bag projektet gerne bidrage til at finde evi...

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

2017

Udvikling af bæredygtig sikkerhedskultur

april 2013 - september. 2017

2016

SAFU - AMK Herning

januar 2011 - december. 2016

2016

Sikker identitet

september 2013 - december. 2016

2016

Sikkerheds-APP

juli 2015 - december. 2016

2016

Review af Ulykkesforebyggelsen

januar 2014 - december. 2016

2016

Udvikling og afprøvning af Toolbox-træning i byggebranchen

januar 2012 - marts. 2016

Projektet drejede sig om at udvikle og afprøve Toolbox-træning i byggebranchen.

2015

Young Workers & Sustainable Work Life

januar 2014 - december. 2015

2010

Fællesnordisk spørgeskema om sikkerhedsklima

januar 2003 - december. 2010

Formålet med projektet er at etablere et fællesnordisk spørgeskema til at undersøge sikkerhedsklima i virksomheder i Norden.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00