Projekter

2025

Gravid på arbejde - har kvinders job og branche betydning for graviditet og fosterudvikling?

december 2022 - december. 2025

Kemi, tunge løft, stående og gående arbejde, stress og natarbejde er en del af arbejdsdagen for mange gravide kvinder. Men indebærer dette en risiko for de mange børn, der hvert år fødes af arbejdende...

2024

Arbejdsmiljøindsats & sygefravær på arbejdspladsen (ASAP)

januar 2022 - december. 2024

Vil arbejdspladser, der er rigtig gode til den systematiske arbejdsmiljøindsats, være bedre til at nedbringe risikoen for arbejdsulykker og sygefraværet? Dette spørgsmål vil forskerne undersøge i dett...

2022

Tidsbegrænsede ansættelser og mentale helbredsproblemer

januar 2020 - september. 2022

I dette studie undersøger vi blandt andet om der findes statistisk signifikante sammenhænge mellem tidsbegrænset ansættelse og nye tilfælde af forbrug af psykofarmaka samt nye tilfælde af psykiatrisk ...

2021

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

januar 2019 - december. 2021

I dette studie undersøger vi om lange arbejdstider, skiftearbejde og natarbejde påvirker risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer.

2018

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

januar 2016 - december. 2018

Pilotprojektet havde til formål at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier indenfor plejesektoren, samt over hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonale...

2018

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

januar 2014 - december. 2018

Hvordan påvirker arbejdstidens længde vores helbred? Og kommer unge med natarbejde oftere ud for ulykker end ældre med samme arbejdstider? Det er disse spørgsmål, som forskerne undersøger i dette proj...

2015

Lange Arbejdstider og brug af psykofarmaka

januar 2012 - december. 2015

2014

Fysiske arbejdskrav og fitness (Hovedprojekt)

januar 2010 - december. 2014

Projektets overordnede formål var at skabe ny viden, der kan bidrage til at besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor øger hård fysisk aktivitet i arbejdet risikoen for hjertekarsygdom, når den fys...


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00