Jorid Birkelund Sørli

Jorid Birkelund Sørli
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5314
jbs@nfa.dk

Faglige interesser

Hvordan påvirker kemiske stoffer lungerne? Og kan vi teste stofferne og dermed beskytte os mod at blive udsat for giftige stoffer og produkter på arbejdet?

 

Jeg forsker i, hvordan inhalerede kemiske stoffer og blandinger påvirker lungerne - primært lungesurfaktanten, som er det tynde væskelag, der dækker indersiden af lungerne. Surfaktanten sørger for, at lungerne ikke klapper sammen, så det bliver svært at trække vejret.

Det undersøger jeg ved hjælp at et instrument: constrained drop surfactometer (CDS). Instrumentet bearbejder en dråbe lungesurfaktant på samme måde, som når man trækker vejret. Ved at overvåge dråbens overfladespændingen kan jeg teste, om et stof påvirker lungesurfaktantens funktion. Hvis stoffet gør det i laboratoriet, er det sandsynligt, at det også gør det i lunger. Denne viden er vigtig for at kunne faremærke kemiske stoffer og blandinger og dermed forebygge, at medarbejdere bliver udsat for skadelige stoffer i arbejdsmiljøet.

 

Regulering af kemiske stoffer og produkter, og udvikling af testmetoder

 

Regulering af kemiske stoffer og i en vis udstrækning også produkter sker på baggrund af resultater fra dyreforsøg. Det er svært at få godkendt testmetoder uden brug af forsøgsdyr. Derfor går meget af min forskning ud på at dokumentere, at testmetoder uden brug af forsøgsdyr kan forudsige giftigheden af produkter og kemikalier lige så godt eller bedre, end hvis de testes ved brug af forsøgsdyr.

Det gør jeg ved at teste kemiske stoffer og blandinger i CDS’en og sideløbende lave dyreforsøg. Resultaterne er samlet i en såkaldt Adverse Outcome Pathway (AOP), som er et af de værktøjer, som regulatorer bruger i deres arbejdet. En nem, hurtig og billig metode til at teste giftigheden af kemiske stoffer vil i længden føre til, at kemiske stoffer og produkter kan testes, inden de kommer på markedet, og dermed give et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Projekter - Igangværende

Se alle

Projekter - Afsluttede

2022

Fornyet fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø

januar 2020 - december. 2022

Programmet ´Forøget fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø´, FFIKA, blev igangsat i februar 2020 som udmøntning af en del af arbejdsmiljøforliget 2019, hvor der blev omprioriteret i alt 30 mio. kr....

2022

An alternative method for testing acute inhalation toxicity of pesticides

april 2019 - juni. 2022

Kan en cellefri in vitro-test bruges til at teste, hvor giftige pesticider er for mus, der indånder dem, og dermed erstatte tests på dyr? Det skal dette forskningsprojekt undersøge.

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - juli. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2020

SmartNanoTox

januar 2016 - juni. 2020

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge sammenhængen mellem nanomaterialers skadelige biologiske effekter og deres fysiske karakteristika. En sådan sammenhæng vil gøre det muligt at grupp...

2018

In vitro metoder for at screene effekten af per- og polyfluoralkyl stoffer på lungerne

marts 2018 - december. 2018

Development of in vitro screenings methods for lung toxicity of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

2016

Lungesurfaktant funktion in vitro - imprægneringsprodukter

juli 2015 - juni. 2016

Projektet har til formål at undersøge brugbarheden af en dyrefri screeningsmetode til undersøgelse af imprægneringssprayprodukters toksicitet. I projektet indgår både in vivo- og in vitro-toksikologis...

2016

NanoMILE - Mekanismer for tekniske nanomaterialers interaktion med biologiske systemer og miljøet: En universel ramme for sikker nanoteknologi

januar 2013 - februar. 2016

Projektet skal opbygge en grundlæggende videnbaseret forståelse af, hvordan forskellige nanomaterialer interagerer med levende organismer og med miljøet i løbet af deres livscyklus.

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00