Sannie Vester Thorsen

Sannie Vester Thorsen
Analytiker
cand.scient., ph.d.
3916 5376
svt@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som analytiker i forskningsprogrammet 'Epidemiologi og arbejdsmiljøovervågning'.

Mit nuværende arbejdsområde er arbejdsmiljø og sygefravær.

Jeg har bl.a. beskæftiget mig med fordelingen af sygefraværet i Danmark. Det vil sige sygefraværets fordeling på kort, mellem og langtidssygefravær, hvilke grupper som har sygefravær, samt hvordan sygefraværet ser ud i Danmark i forhold til de andre nordiske lande.

Jeg har også interesse for fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet. Fx sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø, helbred og tidlig tilbagetrækning fra arbejdet.

I mine analyser bruger jeg spørgeskema- og registerdata. Jeg har derfor også interesse for spørgeskemavalidering og statistiske metoder til epidemiologiske undersøgelser.

Projekter - Igangværende

2022

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2022

Projektet har fokus på sygefraværet, både det korte og det langvarige.

2022

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

januar 2019 - maj. 2022

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen

Se alle

Publikationer

Se alle