Sannie Vester Thorsen

Sannie Vester Thorsen
Analytiker
cand.scient., ph.d.
3916 5376
svt@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som analytiker i forskningsprogrammet 'Epidemiologi og arbejdsmiljøovervågning'.

Mit nuværende arbejdsområde er arbejdsmiljø og sygefravær.

Jeg har bl.a. beskæftiget mig med fordelingen af sygefraværet i Danmark. Det vil sige sygefraværets fordeling på kort, mellem og langtidssygefravær, hvilke grupper som har sygefravær, samt hvordan sygefraværet ser ud i Danmark i forhold til de andre nordiske lande.

Jeg har også interesse for fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet. Fx sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø, helbred og tidlig tilbagetrækning fra arbejdet.

I mine analyser bruger jeg spørgeskema- og registerdata. Jeg har derfor også interesse for spørgeskemavalidering og statistiske metoder til epidemiologiske undersøgelser.

Projekter - Igangværende
2021

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

januar 2019 - december. 2021

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen

2020

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2020

Projektet har fokus på sygefraværet, både det korte og det langvarige.

Se alle
Publikationer
2019

Den forventede arbejdslivslængde i Danmark. Et studie af arbejdsmiljøet og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Rapport

2019

Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2019

Technically measured compositional physical work demands and prospective register-based sickness absence (PODESA): A study protocol

Tidsskriftartikel

2019

Comparison of exhaustion symptoms in patients with stress-related and other psychiatric and somatic diagnoses

Tidsskriftartikel

2019

Worklife expectancy in Denmark - A study of work environment and labor retention

Rapport

2019

Determinants of voluntary early retirement for older workers with and without chronic diseases: A Danish prospective study [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Impact of depressive symptoms on worklife expectancy: A longitudinal study on Danish employees

Tidsskriftartikel

2019

Fraværsrapport 2019. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Fraværsrapport 2017. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Long-term sickness absence from combined factors related to physical work demands: Prospective cohort study

Tidsskriftartikel

Se alle